שאלות ותשובות


מה יקרה מחר, בעוד חודש, השנה ?


מה יקרה מחר, בעוד חודש, השנה ?
האם ניתן לדעת מה יקרה מחר, בעוד חודש, השנה ? או, ניתן רק למצוא רמזים לאירועים, אחרי שהם מתרחשים ?


תשובה לשאלה:
יש לציין כי במספר מקרים, אכן נחזו אירועים מראש,
כאשר הדוגמא המפורסמת היתה האזהרה על רצח יצחק רבין. .
לעומת זאת, היו מקרים שתחזיות שנצפו מראש, לא התאמתו.

יש להדגיש שהתחזיות הנ''ל כולן מבוססות על פרשנות ואינטרפרטציה של הטבלאות שנמצאו, כאשר מחוסר ידיעת הפרטים העתידיים יש אפשרות לפרשם לכמה אופנים.

דוגמא אקטואלית:
במסגרת ההתנגדות לפנוי ישובי גוש קטיף - הוקמה תנועת מחאה אשר סימלה העיקרי הוא צבע הכתום.
אחת האפשרויות שהועלו ע''י מס' אנשים השייכים לתנועה, היתה הטלת מצור ממושך על קרית הממשלה או על הכנסת, בדרישה לפיטורי הממשלה ולעריכת בחירות.

הדילוג שלפנינו התחקה אחר הביטוי: ''מצור כתום''.
בתורה מופיע דילוג זה פעם אחת בלבד, בדילוג 1390.מעקב וצפיה על המשך רצף הדילוג מגלים בפנינו מסר המשכי:
המשפט: ''יבלום מאויי'' מופיע בהמשך הדילוג.
המסר המלא המתגלה אומר: ''מצור כתום יבלום מאויי''

בנסיון לאתר מי יבלום מצור זה נבדקו שני המשכים מתבקשים:
האחד - ''ממשל'' - בבחינת: ''יבלום מאויי ממשל''
השני - ''פנוי'' - בבחינת: ''יבלום מאויי פנוי''

שני הנסיונות הצליחו - כאשר המילה ''ממשל'' מופיעה בדילוג 5- (ה 11 מינימלי בספר שמות)
ואילו הביטוי ''פנוי'' הצליח בצורה הרבה יותר משמעותית, כאשר הביטוי המלא אומר: ''פנויים'' (לשון רבים) - דילוג 10- המינימלי בספר שמות , שני מינימלי בכל התורה.

באחת השורות בטקסט מופיע מסר ייחודי בתורה ומדהים בהקשרו הקרוב לארועים שבפנינו. המשפט: ''ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים'' !
כידוע - גוש קטיף שוכנת בדיוק בקצה גבול מצרים והתוכנית מדברת על העברת מתיישבי הגוש לערים ולמקומות אחרים.

למרות שאין נבואה בזמן זה וכל שכן שאין לנו מסורת לנושא מסרים עתידיים בדילוגים בתורה, אנו מנסים בזהירות רבה ומתוך הכרה בעניות דעתינו לפרש את מה שנגלה לעינינו בטבלה זו כאחת האפשרויות...
יש להדגיש כי יתכן שמילים ודילוגים אחרים הנמצאים בטבלה זו שלא נודעו לנו - יכולים לשנות את המשמעות בצורה ניכרת.

טבלה זו הציבה חומר רב למחשבה, אם כי כל הפרשנות כאן ניתן לאמר, שניתן להתייחס אליה בזהירות רבה כאמור ומתוך הבנה כי כאן טמון הקושי הגדול ביותר ביכולת שלנו לפענח את המסרים - וכך, למרות שאנו חווים ומרגישים שיש בפנינו מסר משמעותי, אם כל זאת אנו עדיין משארים השארות ומציעים להתייחס אליהם בזהירות מרובה.

ולעצם השארותינו:
ביטוי של מאויים יותר מסתבר לייחסו לתכניות ארוכות טווח, מאשר לתכנית ההתנתקות שכבר נכנסה לשלב מעשי ואינה בגדר של מאויים בלבד.
השארה זו מחוזקת ע''י מציאת הדילוג ''פנויים'' בלשון רבים, מכיוון שההנחה אומרת כי המאויים עליהם מדובר הם מעבר לפנוי יחיד.

עוד רמז לכך הביטוי: ''ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים''
משמע-שמדובר במעשה מוגמר...

המסקנה:
צופן זה יכול לרמז כי פעולת מצור שכזה עשויה להפחית את המאויים לפנויים אחרים עתידיים.
ביטוי נוסף בטבלה:''למען תדע כי לה' הארץ'' - חידד את הצד העקרוני שבמאבק בין מצדדי ההתנתקות ומתנגדיה ומזכיר לנו את פרוש רש''י לפסוק הראשון בתורה:
''אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב''ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו''

לסיכום:
יש לזכור שלא במקרה העתיד מכוסה מאיתנו.
באופן כללי אי ידיעת העתיד היא לנו לטובה וכמו שאומר הפסוק:
''תמים תהיה עם ה' אלוקיך'' - ורש''י מסביר:
''התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות''.

עדכון וטבלת המשך ( 18-ליולי-2005 )

בעקבות המסקנה אשר הובאה להלן, יחד עם המצאות הדילוג ''פנויים'' בטבלה הנ''ל, חיפשנו את המילה: ''נוספים'' - (ראה שוב מה נכתב במסקנה)
מילה זו - סבירות הימצאותה בטבלה נמוכה מאוד - היות והיא מורכבת ממספר גבוה של אותיות מצד אחד ומצד שני 2 אותיות נדירות (ס' ו - פ') מופיעות בה.

מילה זו נמצאה בטבלה - עצם המצאותה מעידה על מיוחדות, אך את ההפתעה שציפתה לנו - אי אפשר היה לשאר - הביטוי המלא שהתגלה:
''כי יבלם נוספים'' ! ! !
שוב, מסר ישיר המדבר על בלימת פנויים נוספים - והפעם בצורה המשכית ומדהימה.
המסר האלוקי מתגלה כאן במלוא עוצמתו - אנו מצד שני חוזרים ומדגישים שלמרות שהרגשותינו ההולכות ומתחזקות, שאנו חווים כאן פגישה עם מסר משמעותי ובעל חשיבות - אם כל זאת אנו עדיין משערים השערות ומציעים להתייחס אליהם בזהירות מרובה.   חזרה לשאלות ותשובות