שאלות ותשובות


מאיזה מקום בתורה נלקחו הפסוקים ?


מאיזה מקום בתורה נלקחו הפסוקים ?
מדוע לא מוצג, מאיזה מקום בתורה נלקחו הפסוקים שאותם אתם מציגים בטבלאות השונות שבאתר ?
אשמח באם תאירו את עיני בסוגיה זו.


תשובה לשאלה:

ראשית, בראש הטבלה מצוין מספר, מספר זה מייצג את כמות האותיות שבכל שורה. אם לדוגמא יהיה כתוב 1000 - המשמעות היא שכל שורה מורכבת מ 1000 אותיות.
בטבלה עצמה איננו רואים את כל ה 1000 אותיות , אלא רק את המירכוז שלהם שבו נמצא הממצא המיוצג בטבלה.

בנוסף, אם תשים לב , בכל טבלה בצד הימני, מופיעות סדרה של אותיות:
סימן ההיכר שלנו הוא צביעת האותיות בצבע ורוד.

העמודה הימנית ביותר - מייצגת את מספר החומש,
לדוגמא : א= בראשית ב=שמות ג=ויקרא וכך הלאה .
העמודה האמצעית מייצגת את הפרק בחומש.
העמודה השמאלית מייצגת את הפסוק בפרק.

דוגמא לטבלה:הסבר:
האות ד' בעמודה הימנית מייצגת את ספר במדבר.
האותיות יג' בעמודה האמצעית מייצגות את מספר הפרק בספר במדבר.
האותיות ב' ג' ו-ד' בעמודה השמאלית מייצגות את מספר הפסוק בפרק יג' בספר במדבר.

הערה חשובה:
כשמרווח אותיות הדילוג גדול, ואין מקום טכנית להכניס את כל רצף האותיות
שבין אות לאות בדילוג, אנו מבודדים את האותיות שבסמיכות לאות הדילוג,
ובכך יוצרים טבלה אשר מאפשרת לנו להציג את הדילוג בצורה מקורבת.


   חזרה לשאלות ותשובות