שאלות ותשובות


הופעת מסרים בעלי תוכן ''מביך''


הופעת מסרים בעלי תוכן ''מביך''
מה המשמעות של הופעת מסרים בעלי תוכן ''מביך'' ?


תשובה לשאלה:
כפתיח לתשובה נביא ממצא שהוצע על ידי אחד ממתנגדי הקודים, בתור דוגמא של מסר ''מביך''.
ממצא זה אומר: ''בטלתי כל היהדות''.
לפניכם הממצא במלואו:מצאנו שהתורה נותנת פתחון פה הן לגיבורים החיוביים והן לגיבורים השליליים, מלבד בלעם שבמקרה המסוים שלו ביקש לקלל ונמצא מברך.

כמו כן גם המסרים המוצפנים בתורה משקפים גישה זו, כשמה שנותר אחרי חשיפתם הוא לנסות ולמצוא את הרקע ואת ההקשר בו התורה נתנה להם מקום להאמר.

כך נהגנו גם במקרה של הדוגמא הנ''ל:
לאחר מציאת הביטוי ''בטלתי כל היהדות'' - אנו מתבוננים בטקסט ומבחינים בשני פסוקים שבהם בחרה התורה לייצג את ההקשר והרקע לאומר הביטוי.

הפסוקים:
א. ''ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך''
ב. ''כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום'' וגו.

הסבר:
א. הפסוק ''ורם לבבך'' וגו' מתאר מצב שבו השפעת הטוב האלוקי תגרום לאדם לשכוח מי נתן לו כל טוב זה ולהגיע למצב שרם לבבו וממילא ברגע שהוא שם את עצמו במרכז, מגיע למצב של שכחת ה'.
ממילא מובן ההקשר של הביטוי: '' בטלתי כל היהדות'', אדם במצב כזה המתגאה מרוב טוב ומשתכר מהרגשת כוחי ועוצם ידי - מבטל בליבו ובמעשיו את כל היהדות.

ב. הפסוק ''כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום'' וגו' - פותח את פרשת ה''נביא'' המדיח לעבוד עבודה זרה, שהיא שקולה כנגד כל העבירות שבתורה.
ממילא מובן שמדיח שכזה אומר לבטל את כל היהדות.

חיפשנו ביטוי שמייחס את הממצא לאמירת אדם מסוים, ומצאנו בדילוג 3 ביטוי: ''ואמר''.
התבוננות בביטוי זה ובהמשכו חשפה ממצא משמעותי בהרבה:
הביטוי: ''ואמרו לחלן'' (לחלן אחיך=להפכם לחילונים) - העובר דרך המילה ''אחיך'', כדי ליצור את הצירוף : ואמרו לחלן אחיך.


דוגמא נוספת:
בתאריך 13 לספטמבר 2004 התקבלה הפניה הבאה במסגרת דיון על צופן התורה ע''י אדם המזהה את עצמו בשם יגאל, שכתב:
''בא ואתה תחשב את ההסתברות שיופיע בתורה דילוג ''יה-וה הוא עבם'' שחותך את הפסוק בו אלוהים שואל ''מי יה-וה?''.

להלן הטבלה המציגה את הממצא ה''מביך'' שנמצא ע''י יגאל:זה היה ההסבר שסיפקנו לממצא המלא באותו דיון:

יגאל חיפש ביטוי בדילוג שווה בתורה המתחיל ב: ''יה-וה הוא... ''

לאחר מכן מתוך הביטויים שנמצאו, בחר יגאל את אחד הביטויים המסתיים במילה: עב''ם. ( עצם בלתי מזוהה )

הביטוי השלם שנמצא הוא: '' יה-וה הוא עב''ם ''
הסיבה שבחר יגאל דוקא בביטוי זה , כי הוא ביקש למצוא דבר ליצנות כנגד צופן התורה.

עבור יגאל, בורא עולם הוא עצם בלתי מזוהה,
כהוכחה מהירה לכך, צופן התורה מגיב באופן מיידי ומיד מתגלה בטקסט הסמוך לדילוג , המשפט:
''לא ידעתי את ה' '' !

עד כאן מה שהיה גלוי ליגאל - ומכאן למה שהיה מכוסה ממנו:

מסר ישיר מבורא עולם מקבל יגאל מיד בהמשך הדילוג:
הביטוי: ''שאל סרה'' הוא המשך הדילוג הקודם.

המילה ''סרה'' מופיעה פעמיים בתורה במשפטים:
''כי דבר סרה על ה''' (דברים פרק יג', פסוק ה')
ו - ''כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה'' ( דברים פרק יט', פסוק יז' )

משמעות המילה ''סרה'' ( לפי אבן שושן ) היא:
מרי, מעל, פשע - ''דבר סרה עליו'' - דבר בגנותו.

משמעות המילה ''שאל'' ( לפי אבן שושן ) היא:
ביקש, פנה אל מישהו בבקשה כי יעשה דבר מה, ( '' אחת שאלתי מאת ה' ''-תהילים כז', ד' )

כאן מגיב צופן התורה לעצם מטרת החיפוש אחרי הביטוי הנ''ל במסר ישיר ומדהים מיידי !

הטבלה שלפניכם מדברת עם מי ש''שאל סרה'' וביקש להתריס עם הממצא:
לא ידעת את ה' ?
נא להכיר !
אני ה' את חקתי תשמרו !


דוגמא נוספת:
במאמר רווי משטמה כנגד הרב אמנון יצחק, מנסה כותב המאמר ליצור חיבור מוזר בין גימטריה, צופן התורה והרבה ליצנות וגסות רוח.

הכותב מצא שהגימטריה של ''אמנון יצחק'' = 355 ויצא לחפש בצופן התורה אחר הביטוי ''אמנון'' ואחר הביטוי ''יצחק'' בדילוג 355.

כל אחד מביטויים אלו מופיע ''לתדהמתו'' של הכותב פעם אחת בלבד בדילוג 355, בהמשך המאמר מוצא הכותב גס הרוח את כינוי הגנאי ''טמבל'' בדילוג 355.

כתשובה נתחיל ראשית עם נתונים מספריים פשוטים:
אמנון בדילוג שווה בתורה מדילוג 1 עד דילוג 355 - מופיע 358 פעמים בדילוג שווה בתורה, המשמעות הסטטיסטית ברורה. ( ואפילו נותרנו עם ''עודף'' )

יצחק בדילוג שווה בתורה מדילוג 1 עד דילוג 355 - מופיע 186 פעמים - אך עלינו לנטרל 101 הופעות בדילוג 1 ונותרנו עם 85 דילוגים לטווח הנדון , כלומר סיכוי של 355/85 = מעט פחות מסיכוי של 1 ל 4.

ונמשיך עם מסר מדהים המתגלה בצופן:
אי אפשר שלא להרגיש את המשטמה העזה שכותב המאמר מרגיש כלפי הרב אמנון יצחק, עצם החיבור של הגימטריה של ''אמנון'' יחד עם ''יצחק'' לגימטריה של 355 וחיפוש אחרי שני שמות אלו בדילוג השווה לגימטריה זו - מעיד על כך בברור.

אך בורא עולם מתוחכם בהרבה מהכותב הנלוז - והוא כבר דאג לרמז על כך בדילוג עצמו שהכותב חשף:עקבנו אחרי הביטוי ''יצחק'' בדילוג 355 שאותו הזכיר הכותב במאמר והתרגשנו לגלות שהדילוג השלם שבורא עולם צפן תוך כדי הסתרתו מהכותב אומר: ''ראה משטמת יצחק'' ! ! !
הסבירות הסטטיסטית להיווצרות אקראית של משפט זה בדילוג של 355 עומדת על 1 ל - 70,000,000,000 ! ! !

ואחרי מסר כל כך מדהים וברור נשארת רק שאלה אחת פתוחה:ועל זה ניתן לומר שחוש ההומור של בורא כל החושים עולה על כולם !

הפלא היותר גדול הוא, הכיצד בורא עולם מסמא את עיניו של הכותב מלראות מה מופיע בהמשך הדילוגים הליצניים
( וכאמור לעיל, חסרי המשמעות הסטטיסטית לכשעצמן ) שאחריהם הוא מחפש על מנת להטיל את רפשו בצופן התורה,
וכבר נאמר שליצנות אחת דוחה אלף תוכחות.

אין ספק שלו היה מבחין במסרים המשכיים אלו, היה גונז את מאמרו במקום להיהפך למשל ולשנינה לעיני כל.


   חזרה לשאלות ותשובות