שאלות ותשובות


איך יסתדר צופן התורה עם הטענות כי הנוסח המקורי של התורה השתנה במשך הזמן ?


איך יסתדר צופן התורה עם הטענות כי הנוסח המקורי של התורה השתנה במשך הזמן ?

תשובה לשאלה:
ראשית, נבהיר שוב כי המחקר העוסק בצופן התורה מתבסס אך ורק על נוסח "קורן" , אשר לפי הקבלה המצויה בידינו הוא הנוסח המקורי המדויק של התורה .

כעת נעבור למתן התשובה לשאלה: ברגע שתופעת ה"דילוגים" מוכחת, אין שום נגיעה למוצא הטקסט בה היא נמצאת.
השאלה הנידונה היא חריגה מאקראיות, המעידה על תכנון מוקדם בכוונת המכוון.

לדוגמא ולהבדיל מטקסט התורה,
נעיין בטקסט אשר בו משולב בדילוג אותיות שווה, הביטוי: " marry had a little lamb " (עמודה שמאלית בטבלה),עצם העובדה שטקסט כזה נעשה בכוונת המכוון לא עומדת כאן לויכוח.

ובכל זאת יקשה הטוען שטקסט התורה עבר שינויים, ויאמר :
"הייתכן שנמצאו דילוגים דווקא בטקסט התורה אשר כאמור עבר שינויים במשך השנים " ?
ובכן, אין כאן שום סתירה לוגית !
מי שברא את העולם וצפה מראש את כל מה שיקרה בו, לא יתקשה לדעת איזה נוסח של התורה יהיה מצוי בידינו עכשיו, ולפיכך ינהל את העולם באופן שהדילוגים ימצאו דווקא בטקסט שיש בידינו.
וכל זה כאמור רק לסברתו של מי שמקבל שיש שינויים כאלה.

גם למאמין "למחצה" שמקבל שיכלו להיות דילוגים בטקסט המקורי, אך הם השתבשו במהלך הדורות, היינו מציעים להתייחס למכלול הדילוגים הקצרים שמצאנו.

לדוגמא:דילוג מינימלי האומר: "תובע נזם זהב ששוה ב"ה מעת ותו לא ! "

דוגמא נוספת המופיעה באתר:
אכתריא-ל יה   חזרה לשאלות ותשובות