שאלות ותשובות


הניתן למצוא דברים שקרו לי ?


הניתן למצוא דברים שקרו לי ?
האם אתם יכולים למצוא עלי אישית דברים שקרו לי ?


תשובה לשאלה: אין באפשרותינו להענות לכל בקשה שכזו , מה גם שאין כל בטחון שרמזים הנוגעים לאנשים פרטיים ככלל, אכן נמצאים בתורה בשיטת הדילוג השווה.


   חזרה לשאלות ותשובות