אקטואליה בדילוגים


ועידת אנפוליס תכשל


04/12/2007 - ועידת אנפוליס נמצאת מרומזת בצופן התורה
בטבלה שלפנינו מתגלה הצופן המרמז על ועידת אנפוליס.הטבלה שלפנינו התגלתה לאחר חיפוש המפגש הקרוב ביותר בין הביטוי "ועידת" לביטוי "אנפוליס".

במפגש מתגלה הביטוי "אנפוליס" בדילוגו המינימלי בתורה והביטוי "ועידת" בדילוגו המינימלי בספר במדבר והרביעי מינימלי בכל התורה.

עוד מתגלה הביטוי "תכשל" בדילוג 1 סמוך ביותר לביטוי המרכזי בטבלה.

ביטויים נוספים הקשורים לנושא והמתגלים בטבלה: "שלום" (ועידת שלום) בדילוג מינימלי בכל התורה
והביטוי: "רייס" (שרת החוץ קונדוליסה רייס נתפסה כמייצגת הלחץ האמריקני לשיחות) בקרבה מקסימילית לביטוי המרכזי.

סטטיסטיקות:
הסיכוי לקבל טבלה זו המורכבת רק משלש הביטויים המרכזיים: "ועידת" "אנפוליס" "תכשל" - הוא 1 ל 40,000 !


   חזרה לאקטואליה בדילוגים