אקטואליה בדילוגים


ערפאת והמוקטעה נפגשים.


17/07/2004 - עם קבלת ההחלטה לקבור את ערפאת במוקטעה, החלטנו להעיף מבט נוסף בממצא ישן...

הטבלה שלפניכם מתארת את המפגש המינימלי בתורה בין צמד הביטויים:
'' י. ערפאת '' והביטוי: '' מוקטעה ''.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
י.ערפאת ( יאסר ערפאת )
מוקטעה


טבלה זו מייצגת את המפגש המינימלי בתורה בין צמד הביטויים:
''י. ערפאת'' והביטוי: ''מוקטעה''.

מפגש זה מתרחש בספר בראשית, שימו לב כי הביטוי : ''י. ערפאת'' הוא הביטוי המינימלי בספר בראשית וגם בכל התורה

והביטוי: ''מוקטעה'' הוא הביטוי השני מינימלי בספר בראשית.

כרגיל, אנו מחפשים את המסר בטקסט, ואכן זה אינו מאחר לבוא:

הביטוי : ''י. ערפאת'' מופיע בפסוקים המתארים את המפגש בין יעקב אבינו לבין המלאך בבואו לעבור את מעבר יבוק.

כזכור, יעקב נאבק עם המלאך ( לפי המדרש שרו של עשו ) כל הלילה,
בסוף הלילה כאשר המלאך רואה שאינו יכול ליעקב - הוא נוגע בכף ירכו , ''ותקע כף ירך יעקב''.

חז''ל ממשילים מאבק זה למאבק אומות העולם ובראשם עשו בישראל - זוהי שיטתו של עשו שאותה למדו והעתיקו כל שונאינו.

חז''ל מלמדים במדרש זה, כי אומות העולם אכן אינם יכולים לישראל במאבק, אך ה''תקע כף ירכו'' - הוא המחיר שאותו עם ישראל נאלץ לשלם תוך כדי
מאבק זה.

כמה סמלי הוא הדבר למצוא את שמו של ראש כנופיית המרצחים בדילוגו המינימלי בתורה, בדיוק בפסוקים אלו.

* * *

עדכון ל 10/11/2004 -
עם קבלת ההחלטה לקבור את יאסר ערפאת במוקטעה, החלטנו להעיף מבט נוסף בממצא ומצאנו את הפסוק הבא בראש הממצא:
"אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני" !
(נפגש עם האות "מ" של מוקטעה)
   חזרה לאקטואליה בדילוגים