אקטואליה בדילוגים


ערפאת נפגש עם פלשתים


30/07/2002 - לפנינו טבלה המתארת את הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי "פלשתים".מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
ערפאת: (1) הדילוג המינימלי
פלשתים: (8) הדילוג המינימלי

הסבר:
טבלה זו שלפניכם היא ממצא של ד''ר לייב שוורצמן.

לפנינו טבלה המתארת את הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי ''פלשתים''. הדילוג הוא בן 8 אותיות בלבד.

מאוד מעניין לגלות שדילוג מינימלי זה נפגש עם הביטוי ''ערפאת'' בדילוג של 1.

יש לשים לב שמפגש זה מופיע בדיוק במקום בו נאמר לעם ישראל: ''עם קשה ערף אתה''.   חזרה לאקטואליה בדילוגים