אקטואליה בדילוגים


בינת ג'בל - צורר הלום !


26/07/2006 - הקרב הקשה על מעוז החיזבאללה בינת ג'בל - נמצא מרומז בצופן התורה.
עם קבלת הידיעות על הקרבות הקשים המתנהלים בעיירה בינת ג'בל, בירת חיזבאללה בדרום -
הוטל על המחשב לאתר את הדילוג: "בינת ג'בל".
המחשב מאתר 4 דילוגים בלבד של ביטוי זה.
כאן, אנו מבחינים כי לאחד מתוך ארבעת הדילוגים יש המשך מדהים :
המשך הדילוג מצווה: צרר הלם ! (בכתיב חסר)

עם חלוקת הטבלה ל 2 - אנו מגלים את הביטוי: "צורר" בכתיב מלא - בדיוק בתוך חלק הדילוג המזכיר צרר בכתיב חסר !

בנקודה זאת - מתרחשת תופעה מופלאה אשר מוכרת לנו - חוקרי צופן התורה המנוסים - התופעה גורמת לכך שצופן התורה מכוון ומוביל אותנו למציאת מסר מדויק, שבורא עולם מבקש להעביר לנו בטבלה זו.
אנו מגלים את הממצא המדהים ביותר בטבלה, ממצא החוזר על עצמו בצורה שאינה משאירה ספקות.

ננסה לתאר לכם איך צופן התורה מוביל אותנו לגילוי המרתק:

ראשית, אנו מבחינים שבחלק הימני המקביל לדילוג שמצאנו אנו מקבלים את הביטוי: "השמר" !
בצד שני בעמודה השמאלית המקבילה לדילוג אנו מוצאים את הביטוי: "שמר".
ביחד שני ביטויים אלו יוצרים את המשפט: "שמר השמר" ! (שמור השמר בכתיב מלא)

אך טבעי מכאן שנחפש אחרי הדילוג "השמר"
וכאן - מגיעה ההפתעה המדהימה: מתגלה לנו דילוג בן 7 אותיות האומר: "שמר השמר"
דילוג זה במרווח של 5 אותיות בין אות לאות, הוא הדילוג המינימלי בתורה של ביטוי זה !

אך כאן עדיין לא הגיע הממצא המדהים שלפנינו לכדי סיום:
בתוך הדילוג המרכזי שלנו וממש במרכזו אנו מוצאים את הפסוק:
"רק השמר לך ושמר נפשך מאד" !

אנו מקווים יחד עם כל בית ישראל לנצחון במערכה.
אולם יש לדעת שעל מנת לנצח - צריך למלא אחר התנאים שבורא העולם מתווה לנו.

בטבלה שלפנינו - ביקשנו למצוא את המפגש המינימלי בין הביטויים: "המלחמה" ל - "בלבנון":המחשב מאתר את המפגש בספר דברים:
אנו מגלים שהמפגש ממוקם בדיוק בפרשה המלמדת את עם ישראל לדורותיו כיצד לגשת למלחמה !!
על הפסוק המודגש בטבלה: "כי ה' אלוקיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם" -
רש"י מפרש: הם באים בנצחונו של בשר ודם, ואתם באים בנצחונו של מקום !

הביטוי הבא שאנו מחפשים לאור פירושו זה של רש"י הוא: "נצחון" - ואכן אנו מוצאים אותו עובר בדיוק במרכז הפסוק אותו רש"י מפרש - יתרה מזאת: זהו הדילוג המינימלי בספר דברים !

אנו חייבים לזכור והטבלה שהצגנו ממחישה זאת היטב כי על מנת להשיג את הנצחון כמאמר הפסוק "ההלך עמכם" - יש לעמוד בתנאים שהקב"ה מציב ועליהם ניתן לעמוד בפרק כ"ג פסוק טו - "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"


   חזרה לאקטואליה בדילוגים