"טרור בבית חב"ד בְּבּוֹמְבֵּי"

סיפורו של ספר-תורה

מאת

ד"ר משה כ"ץ - CompuTorah

 

 

הידיעה המחרידה כי במתקפת הטרור הרצחנית בְּבּוֹמְבֵּי קיים חשש כבד לחייהם של בני הערובה הלכודים בבית חב"ד ובמקום נשמעים פיצוצים עזים וחילופי אש, הכתה אותנו בתדהמה. 

בלב חרד נגשתי אל "מחשב-התורה" בתקווה שאזכה בס"ד לדלות בין 'אותיות התורה' 'רמז' על המתרחש בשעה זו בבית חב"ד - בְּבּוֹמְבֵּי,  בו נקלעו אחינו בני-ישראל לצרה ולשבייה בהודו הרחוקה.           

הביטויים הבודדים שעמדו נגד עיני ברגע זה, היו: בית חב"ד - בְּבּוֹמְבֵּי ואלו הוזנו מיד למחשב.

סריקת המחשב ע"פ כל התורה העלתה 'מפגש מובהק' בין צמד ביטויים זה בספר ויקרא פרק טז.  

 

טרור (319-); בבית-חב"ד (159); בבּוֹמְבֵּי (10-); במומבי (640-)                                               ÓCompuTorah

אחרי מות שני בני אהרן (1); רב בית-חב"ד (159); עלה עליו הגורל (1);

הובא את דמם לכפר בקדש (1); כפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל (1).   

 

 

התיבה רב שנמצאה בראש הביטוי בית חב"ד שנחשף, שיפרה את 'איכות המפגש' שנתקבל ואף העניקה משנה תוקף לצמד הביטויים החדש שנוצר אשר הניב את המחשבה כי לפנינו טבלה המתמקדת ברב בית-חב"ד בְּמוֹמְבֵּי הפועל בקרב אחינו 'הנדחים' הנודעים בשם "עדת בני ישראל".

 

עיון בפסוקי פרק זה ובכתובים המופיעים ב'טבלת האותיות' שנתקבלה ב'מחשב-התורה' (ביום חמישי כט' חשון תשס"ט, 27/11/08),  ובמיוחד בפרט הבולט כי הביטוי 'רב בית חב"ד' שנחשף יוצא מתוך הכתוב: "אחרי מות שני בני אהרן"!  עוררו בלבי הרהורים וחששות כבדים ביחס לגורל השלוחים.  מחשבות אלו לא הפסיקו להטריד את מנוחתי, עם זאת נמנעתי מלהעלותן על דל-שפתי, מתוך תקווה שבשעות הקרובות אתבדה.

 

"אחרי מות... קדושים

כל 'בית ישראל' באשר הם שם, ליוו את ההתרחשות המחרידה במומבי בתפילה ובתחנונים, בדאגה עמוקה ובחשש כבד.    אורות קדושת יום השבת שירדו על עם ישראל הדחיקו במקצת את הרהורי החרדה מפני ה"חשכה הגדולה שנפלה עלינו".  עם זאת, הייתה זו שבת רוויה במתח, דאגה ותקווה, שהפכה בצאת השבת לאבל כבד ויגון עמוק, בהיוודע דבר מותם של הקדושים - שלוחי המצווה.

לדאבון לבי נמצא כי חששותיי הקשים שעלו מתוך הרמז הצפון בין 'אותיות התורה' נתאמתו!   נראה כי אכן כאמור שם בכתובים: רב בית חב"ד... "עלה עליו הגורל"... "לכפר(בדמו) בקֹדש"... "וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל".

 

הבשורה המרה והקשה על מתקפת הטרור האכזרית ותוצאותיה המחרידות פשטה כרעם ביום בהיר ברחבי העולם היהודי, ואבל כבד ירד על בית-ישראל.   כלי התקשורת הוצפו במידע, סיפורים, עדויות, וראיונות.   בלילה שלמחרת, שמעתי ברדיו "קול-חי" את הרב שניאור קופשיץ שליט"א המדווח מהודו על: ספר תורה שנפגע.

  

הוא סיפר כי אנשי זק"א אשר פינו את ספרי התורה מתוך ארון הקודש בבית חב"ד, הבחינו כי אחד הספרים נפגע מכדורי המרצחים.   כאשר פתחו את הספר נדהמו לגלות כי הקליע הפוגע פער חור בגווילי ספר התורה, וזאת בכתוב: "אחרי מות שני בני אהרן"!  המראה המצמרר גרם לכולם לפרוץ בבכי, "המילים נעתקו מפינו מלהסביר את ההקשרים והרמזים"!  כפי שסיפר ר' יהודה משי-זהב יו"ר זק"א אשר הוציא את הספר מתוך "גיא ההריגה" והביאו לארץ במטוס יחד עם גופות הקדושים הי"ד.

 

גם נשימתי נעתקה למשמע ידיעה זו!   הרי מתוך כתוב זה ממש,  נתקבל הביטוי: רב בית חב"ד!?

 

בדיקת הקרע שנפער בגווילי ספר התורה, תוך עיון מדוקדק באותיות הכתובות, העלה כי במסלול תנועתו שיסף הקליע ופרע את הקלף, בקו המקביל לשורת האותיות בפסוקים שבחומש ויקרא טז ג-ד,  בכתוב: "בזאת יבא אהרן אל הקדש... כתנת בד קדש ילבש... ורחץ במים את בשרו ולבשם".

 

הפלא ופלא! בתוך שני פסוקים אלו מרוכזות כל אותיות התיבה בְּבּוֹמְבֵּי שנחשפה במחשב! יתרה מזאת! ה-ב האחרונה שבתיבה זו, היא-היא גם נקודת המפגש של הביטויים: בבית חב"ד-בְּבּוֹמְבֵּי!  

האישור הסופי לאמיתות המידע שנחשף בין 'אותיות התורה', התקבל בס"ד ממקור מפתיע ובלתי צפוי, וזאת מתוך אותו ספר התורה שנפגע  והובא מתוך בית חב"ד בְּבּוֹמְבֵּי! לאישור טוב מזה לא ניתן היה לצפות!

 

שיחת השבוע (גליון מס' 1144);  (צילום: בועז ארד)