אקטואליה בדילוגים


(מבצע) חומת מגן


09/04/2002 - (מבצע) חומת מגן נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
חומת מגן: (4349) דילוג מינימלי שני בתורה
ג'נין: (4349) דילוג המשכי ל"חומת מגן"
ג'נין: (13047) דילוג המשכי ל"חומת מגן" באותה עמודה
גיוס: (-8) הדילוג המינימלי בתורה
קסבה: (-4) הדילוג המינימלי בתורה
לוחמה: (-6) מינימלי שלישי בתורה


מבצע "חומת מגן" אשר בשעת כתיבת שורות אלו נמצא בעיצומו, נמצא מרומז בטבלה הבאה:

הביטוי "חומת מגן" בדילוג של 4349 אותיות הוא דילוג מינימלי שני בכל התורה,
אולם לביטוי זה יש המשך - כאשר חיבור של 2 אותיותיו האחרונות (גן) יחד עם 2 אותיות נוספות יוצרות את המילה "ג'נין" שכידוע מהווה עיר מרכזית בלחימה.

הביטוי "ג'נין" מתגלה פעם נוספת באותה עמודה, הפעם בדילוג של 13047 אותיות .

במקביל מתגלה הפסוק "בהפך את הערים" כאשר הוא נוגע בביטוי "חומת מגן" ואולי כדי לרמז על הפיכת הערים הנ"ל בחיפוש אחרי אויבנו.

עוד פרטים חשובים מתחילים להתגלות:
הביטוי: "גיוס" בדילוג המינימלי בתורה.
הביטוי: "קסבה" בדילוג המינילי בתורה.
הביטוי: "לוחמה" בדילוג 3 מינימלי בתורה.

פסוק נוסף המרמז על מחשבותיו,רצונותיו ושאיפותיו של אחד מהצדדים בסכסוך מתגלה גם הוא:
"וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלום".

אנו מתפללים יחד עם כל עם ישראל להצלחת חיילנו ולשלומם המלא.   חזרה לאקטואליה בדילוגים