אקטואליה בדילוגים


ירי בגילה


28/01/2002 - הירי בגילה נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
ערפת
ירה ירי בגילה
ערפת


טבלה זו שלפניכם מעניינת מאד, הביטוי "ירי בגילה" מופיע 6 פעמים בסה"כ בתורה, זהו הדילוג השני המינימלי - כאשר גם בדילוג המינימלי מצויים רמזים חשובים מאד שנשתדל להביא בעתיד. אולם טבלה זו מעניינת ביותר משום שבהמשך לביטוי שהוזן למחשב (ירי בגילה) - התגלה מסר חזק הרבה יותר.

המילה "ירה" קודמת לביטוי "ירי בגילה" כך שלמעשה התגלה ביטוי מורכב ביותר "ירה ירי בגילה".
ומי לדעתכם מתגלה כאחראי העיקרי לביצוע ירי זה?

נכון! נחשתם! המילה ערפת בדילוג 1- נושקת לתחילת הביטוי שמצאנו. כדי לחזק את הקביעה הנ"ל אנו מוצאים את המילה ערפת בדילוג מקביל לדילוג המרכזי בטבלה, תוך כדי שהוא מצטלב יחד עם המילה ערפת בדילוג של 1-.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים