אקטואליה בדילוגים


ארוע גאווה בירושלים


12/11/2006 - ארוע גאווה בירושלים
הארוע המתועב נמצא מרומז בצופן בדיוק בפרשת השבוע שבו התרחשה... פרשת הפיכת סדום.

אין מקרה בעולם - בדיוק השבוע בפרשת "וירא" המספרת לנו על פרשת הפיכת סדום ועמורה, התרחש ארוע הגאווה בירושלים. לא מקרה הוא כי הרמזים לכך נמצאים בצופן בדיוק באותה פרשה ! המחשב מקבל את ההוראה לחפש אחר המפגש הקרוב ביותר בין הביטוי: "הארוע" לביטוי: "בירושלים". לפניכם הטבלה המתארת את המפגש.מבחינה טכנית המפגש הקרוב ביותר מורכב מהדילוג המינימלי בתורה של "בירושלים" ומהביטוי ה 5 מינימלי בספר בראשית של "הארוע". המפגש מגלה לנו את הפסוק בטקסט התורה:
"זעקת סדום ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד".
אנו מחפשים ממצאים נוספים:
ראשית תאריך קיום הארוע: "יט חשון" - ביטוי זה מתגלה בדיוק בטבלה שלפנינו - בהופעתו המינימלית בכל התורה !! (עקרון חשוב הממחיש לנו את המיוחדות בצופן התורה - שבו כל הביטויים הרלוונטיים לנושא מתגלים בדילוגים מינימליים דוקא באותו איזור - להבדיל מטקסטים אחרים - שאין את הריכוזיות הנל)
עוד מתגלים הביטויים: "גאווה" - (שביעי מינימלי בספר בראשית)
ו"תיעב" - (שני מינימלי בספר בראשית)


   חזרה לאקטואליה בדילוגים