דילוגים והצפנות בתורהיכלו מבני מגדלי התאומים - כליונם מהלומה קשהטבלה מס' 10: יכלו מבני מגדלי התאומים - כליונם מהלומה קשה
הביטוי "מהלומה קשה" מופיע פעם אחת בלבד בתורה בדילוג שווה (41),
אפשר לראות שהוא עובר דרך צמד הביטויים "מגדלי התאומים".

עוד מתגלה בטבלה הביטוי "מבני",
כמו כן הביטוי "יכלו" סמוך ביותר ל"התאומים",
והביטוי "כליונם" בדילוג מקביל של 36 ובאותה עמודה של "התאומים".


   סגור חלון