דילוגים והצפנות בתורהמות להמוןטבלה מס' 2: מות להמון
בטבלה זו מתגלה הביטוי: "מות להמון" בדילוג המינימלי האפשרי (-2) וכמובן שזהו הדילוג המינימלי בכל התורה.
הסבירות להופעת ביטוי זה בדילוג של 2 בכל התורה היא כ 1:1000.

בנוסף, ניתן לראות את הופעת הביטוי: "הרג" פעמיים בצורה מקבילה בטבלה.


   סגור חלון