דילוגים והצפנות בתורהמבנה מגדלי התאומים יוצת באשטבלה מס' 4: מבנה מגדלי התאומים יוצת באש
בטבלה שלפנינו אנו מזהים דילוג המשכי לדילוג: "התאומים", המשתמש באות "ם" סופית של "התאומים", כדי ליצור את הביטוי: "מבנה".

עוד מתגלים הביטויים הבאים:
"יוצת באש" בדילוג המינימלי בתורה.
"יתכו" (יותכו בכתיב חסר) בדילוג סמוך ומקביל.

עוד מתגלה הביטוי: "מבנה" בדילוג 2 מינימלי בתורה,
וביטוי נוסף בעמודה מקבילה של 3*36: "הר תהו מבנין"
כלומר: הר של תהו היה מה שנשאר מהבנין אחר קריסתו.


   סגור חלון