אקטואליה בדילוגים


נשות ישראל אומרות: ''אני בכסוי ראש'' ! וששות !


04/05/2005 - טבלה זו נמצאה, לאחר פרסום פסק ההלכה של כל גדולי ישראל באשר לאיסור לבישת פאות נכריות המיוצרות משיער שמקורו בהודו, עקב העובדה המצערת ששיער זה הוא בעצם סוג של קרבן לאליל הודימילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
נשות - (6-)
ישראל -(1)
אומרות: אני בכסוי ראש ! וששות !


מפגשים מינימליים בטבלה:
נשות - (6-) - מפגש מינימלי שני בתורה עם "ישראל"

הסבר:

לאחר פרסום פסק ההלכה של כל גדולי ישראל באשר לאיסור לבישת פאות נכריות המיוצרות משיער שמקורו בהודו,
עקב העובדה המצערת ששיער זה הוא בעצם סוג של קרבן לאליל הודי, ובתור קרבן שכזה, הוא נאסר על עם ישראל בהנאה מדין "תקרובת עבודה זרה",
החלטנו לחפש רמזים לארוע בצופן התורה.

הביטוי הראשוני שחיפשנו היה - "כסוי ראש".

המחשב מבודד את כל הדילוגים של ביטוי זה ( 8 בלבד בכל התורה ) ואנו מבחינים כי באחד הדילוגים מסתתר מסר שלם לנשות ישראל:

הביטוי המלא מתגלה במלואו ( 16 אותיות ) :

אני בכסוי ראש ! וששות ! !

ביטוי שכזה חייב להאמר על ידי נשים ,
ולפיכך אנו מחפשים את הביטוי: "אומרות" - דילוג ארוך יחסי של 6 אותיות ומגלים אותו בטבלה בסמיכות לדילוג המרכזי.

כעת יש לנו את התמונה המלאה:
"אומרות: אני בכסוי ראש ! וששות ! "

נשאר רק לחפש מי אומרות ביטוי שכזה,

והתשובה היא כמובן : נשות ישראל.

ואכן אנו מוצאים את שני הביטויים הללו בטבלה שלנו בקרבה מדהימה אחד לשני, כאשר בדיקה מהירה שלנו מעלה כי לקירבה זו יש אכן משמעות סטטיסטית מובהקת,
כאשר מפגש זה בין שני הביטויים מתגלה כמפגש השני בטיבו בכל התורה לשני ביטויים אלו.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים