דילוגים והצפנות בתורהנדקר ג'וןטבלה מס' 5: נדקר ג'ון
ג'ון היה שמו של הטיס באחד המטוסים, אשר נדקר על ידי החוטפים.
בטבלה שלפנינו ניתן לראות רמז לכך.
בנוסף, דילוג בעמודה מקבילה של הביטוי: "הרגו" (2*36)


   סגור חלון