אקטואליה בדילוגים


אסון הרכבת


12/05/2005 -
כשנה לאחר אסון הרכבת ברבידים - שוב אסון רכבת בבית יהושע. להלן צופן האסון ברבדים


הטבלה שלפניכם מתארת את המפגש המינימלי בתורה בין צמד הביטויים:
י''ד סיון - ( היום שבו התרחש האסון ) והביטוי: רכבת .מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
י''ד סיון - (792- שני מינימלי בתורה)
רכבת - ( דילוג 1 )
מי ידרס ? - (396- מינימלי שלישי בתורה)
מתי רכבת - ( -9 - מינימלי בתורה )
קרון מוות - (-396 - מינימלי בתורה )

הטבלה שלפניכם מייצגת את המפגש המינימלי בתורה בין שני ביטויים אלו.
הביטוי המרכזי בטבלה הוא הביטוי: י''ד סיון - ונמצא שהוא הדילוג השני מינימלי בתורה. הטבלה מחולקת ב 2 ונקבעת על 396 אותיות לשורה.

באותה עמודה עצמה של הדילוג המרכזי מסתתר ביטוי מצמרר הקשור לארוע:
'' מי ידרס ? ''

אנו מנסים לחפש אחר מופע נוסף של המילה ''רכבת'' בטבלה - ומוצאים את הביטוי המצמרר: ''מתי רכבת''.
לצערינו בשעת החיפוש כבר פורסמו הנתונים על כך שנמצאו אנשים שמתו
באסון - ולנו לא נותר אלא למצוא את הדבר מרומז בצופן בצורה המשכית
למילה שאחריה חיפשנו. ( ביטוי זה הוא המינימלי בתורה )

עוד דילוג מקביל גם הוא בדילוג -396 מתגלה בעמודה קרובה לביטוי המרכזי,
גם הוא מצמרר ולצערנו גם הוא עוסק במוות וקשור לאסון:
הביטוי: ''קרון מוות''

לפי הפרסומים, תקלה במערכת המיזוג של הרכבת גרמה להתרכזות הציבור
בקרונות הסמוכים לקטר ומכאן הנפגעים הרבים שנפגעו באסון זה.

בשעת כתיבת שורות אלו - נאבקים הרופאים על חייה של תינוקת אלמונית בת שנה, כמו גם על חייהם של פצועים רבים נוספים.
הבא נישא תפילה לאבינו שבשמיים:
''אל נא רפא נא לה'' - ושלח רפואה שלמה מהרה לחולי עמך.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים