אקטואליה בדילוגים


סארס - מגפה מסין תשס''ג !


17/07/2005 - המגפה החדשה שהכניסה את כל העולם כולו לבהלה, התפרצה לראשונה במדינת סין.מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
סארס - (74) - מינימלי 4 בספר בראשית
מגפה - (10) מינימלי בספר בראשית
מסין - (5) - מינימלי בספר בראשית
תשס''ג - (64) - מינימלי שני בספר בראשית
תשס''ג ( 156 ) - מינימלי 5 בספר בראשית


המגפה החדשה שהכניסה את כל העולם כולו לבהלה, התפרצה לראשונה במדינת סין.

בטבלה שלפניכם, המחשב מתבקש למצוא את המפגש המינימלי בין הביטוי: ''מגפה'' לבין הביטוי: ''מסין''.

המחשב מוצא מיד את המפגש ומתגלה נתון חשוב נוסף למפגש המינימלי:
שני הביטויים במפגש הם המינימליים בספר בראשית ושניהם נפגשים באותו פסוק.

קשר נוסף לטקסט מתגלה במילים: ''ולמה נמות ?'' שבפסוק בו נמצא המפגש.

כעת, אנו מחפשים את שמה של המגפה: ''סארס'' - ומוצאים אותו מיד בדילוג 74 - המינימלי 4 בספר בראשית.

חיפוש נוסף אחרי השנה בה פרצה המגפה, מגלה לנו שתי הופעות של הביטוי: ''תשס''ג'' - האחת היא השניה מינימלית בספר בראשית,
והשניה החמישית מינימלית בספר.

אולם, בשתי הופעות אלו של הביטוי תשס''ג אנו מוצאים מסרים נוספים הקשורים קשר אמיץ לטבלה:
בתשס''ג הראשון אנו מוצאים את המילה: ''בשנה'' - נפגשת עם האות ש' של תשס''ג.

ובתשס''ג השני אנו מוצאים את המילה: ''מגור'' (פחד) - נפגשת עם האות ג' של תשס''ג.

עוד אנו מוצאים בפסוק שבו נמצא המפגש את המילה ''הבהלנו'' - המרמזת על הבהלה הגדולה שיוצרת המגפה.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים