אקטואליה בדילוגים


סדר פסח במלון פארק


31/03/2002 - ארוע התופת שארע בליל הסדר במלון פארק נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
סדר פסח: (7020) הדילוג המינימלי בתורה
במלון: (-3) הדילוג המינימלי בתורה
שומר עולה: (2340) הדילוג המינימלי בתורה
החמס: (-8) מינימלי רביעי בתורה
מלון: (-8)
פארק: (4681)


הפיגוע הרצחני שארע בעיצומו של סדר הפסח במלון פארק בנתניה, פגוע ראשון בסדרת פיגועים נוראית שאנו חווים בימים אלו, נמצא מרומז בתורה כבר במוצאי החג.

הטבלה שלפנינו מייצגת את המפגש המינימלי בין הביטוי: "סדר פסח" לבין הביטוי "במלון".
המפגש מקבל ניקוד גבוה ביותר כתוצעה מהעובדה ששני הביטויים הינם מינימליים בכל התורה.
לפיכך המחשב קובע טבלה באורך של 2340 אותיות לשורה ואנו מתחילים לקבל מסרים חזקים אחד אחרי השני:

מפגש עם קשר לטקסט:
הפסוק: "על מצות ומררים יאכלהו" נמצא בסמוך לביטוי סדר פסח במלון .
כמו כן מתגלה הפסוק: "ותבער בם אש".
פסוק נוסף שאינו מודגש בטבלה: "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם".
פסוק נוסף משמעותי מתגלה בהמשך.

דילוגים בעמודות מקבילות :
אחת משיטות ההצפנה בתורה (
ראה מבוא ) מיושמת באמצעות דילוגים בעמודות מקבילות לדילוג המרכזי , במקרה שלנו מתגלים שני דילוגים בעמודות מקבילות ( 2340 ) המייצגים רמזים נוספים לאירוע:

הביטוי: "שומר-עולה" בדילוג מינימלי בכל התורה מתגלה במרחק של 4 עמודות מהדילוג המרכזי, כזכור השומר המאבטח את האירוע במלון היה עולה חדש ממדינות חבר העמים.

הביטוי: "דם הפשע" מתגלה גם הוא בעמודה מקבילה במרחק 4 עמודות מהביטוי המרכזי.

דילוגים נוספים משמעותיים בטבלה:
"החמס" בדילוג של -8 (דילוג רביעי מינימלי בתורה ׂ) נמצא בפסוק שהקשר בינו לבין האירועים האחרונים ממש מצמרר:
"ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם והשלחתי בכם את חית השדה"

עוד ביטויים רלוונטיים:
הביטוי "מלון" מצטלב עם הביטוי "פארק" .


   חזרה לאקטואליה בדילוגים