אקטואליה בדילוגים


שלהבת פס


28/01/2002 - שלהבת פס נמצאת מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:

שלהבת פס: (2332) הדילוג המינימלי


נקמת ילד קטן…

עם ישראל כולו הזדעזע עם היוודע דבר רציחתה של התינוקת שלהבת פס מירי צלף פלסטינאי מגבעת אבו-סנינא שבחברון. שוב התגלה לרבים את הידוע לעם ישראל כבר אלפי שנים, "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" ואינם מבחינים בין נער לזקן ובין תינוקת לזקנה.

רמז לדברים הנ"ל תוכלו לראות בטבלה זו. הביטוי שלהבת פס מופיע בדילוג מינימלי בתורה ונפגש עם הפסוק: וישלח ה' בעם את הנחשים והשרפים וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל.

לישועתך קיויתי ה'


   חזרה לאקטואליה בדילוגים