דילוגים והצפנות בתורהחלית חבלה תרסק מטוסטבלה מס' 7: חלית חבלה תרסק מטוס
לפנינו דילוג מיוחד במינו (בצבע ירוק בהיר) של הביטוי: "חלית".
תוכלו לראות שכאשר הולכים באותו דילוג אחורנית מהאות ח' מקבלים את הביטוי: "חליה" באותו דילוג.
כלומר, אותו דילוג משתמש באות ח' כאות משותפת ובו אנו מוצאים את הביטויים: "חלית" ו-"חליה".
תופעה זו נקראת "כתב ראי" והיא חוזרת על עצמה במקומות אחרים.

בנוסף אנו מוצאים את הביטוי: "חבלה", ואת הביטוי: "תרסק" בסמיכות לביטוי: "מטוס".


   סגור חלון