אקטואליה בדילוגים


טרור צ'צ'ני


10/11/2002 - נושא הטרור הצ'צ'ני נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
טרור - מינימלי שני בספר בראשית (10 מינימלי בכל בתורה)
צ'צ'ני - מינימלי בספר בראשית ( 3 מינימלי בכל התורה )
חפן צרת צ'צ'ני

זה שנים מתמשך מאבק מר בין רוסיה לבין הבדלנים הצ'צ'נים.
במלחמה זו, הצד הצ'צ'ני הפעיל ומפעיל את טקטיקת הטרור, ובגל הפיגועים הקודם, נהרגו למעלה מ 300 אזרחי רוסיה בפיצוץ של מבנה רב קומות.

המקרה האחרון שבו לקחו בשבי חוטפים צ'צ'נים תיאטרון שלם על יושביו זכה לכותרות ענק בכל רחבי העולם.

המחשב מקבל הוראה למצוא את המפגש המינימלי בין הביטוי : "טרור" ל "צ'צ'ני".
הטבלה שלפניכם מציגה את המפגש המינימלי בתורה בין שני הביטויים.
יש לציין כי מפגש זה הינו גם מפגש המאופין בדילוג מקביל וצמוד, עובדה המגבירה את מובהקות הממצא.

בדיקה מהירה של הביטוי "צ'צ'ני" שבטבלה - מעלה ממצא נוקב המרמז לריבוי הצרות המאפיינות את המאבק בין רוסיה לצ'צ'ניה.

הביטוי המלא ( יש לקראו בכתיב חסר ) הוא:
חפן צרת צ'צ'ני (לצורך הסבר ניתן לקרוא כך: חופן צרות צ'צ'ני - בכתיב מלא)

(הערה: שני הצדדים במאבק היו בודאי מסכימים לניסוח הזה ! )


   חזרה לאקטואליה בדילוגים