אקטואליה בדילוגים


צלף סדרתי


10/11/2002 - הצלף סדרתי שהטיל את אימתו על ארה"ב נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
צלף - מינימלי בספר דברים
סדרתי - מינימלי בספר דברים
ירה
דמים אש רוע בהלה
ראו נתפס ירה
רובה הירה
אימת
מת הצלף

ארה"ב, חודש אוקטובר שנת 2002 , צלף מסתורי מטיל את אימתו על תושבי שלש מדינות, לאחר שהוא צולף בסדרתיות והורג אנשים רבים, במסע רצח מזעזע.

לבסוף נתפס הצלף ובכך מסתיימת תקופת הבהלה שבה היו נתונים תושבי המדינה.

המחשב מקבל הוראה למצוא את המפגש המינימלי בין הביטוי : "צלף" ל "סדרתי".
הטבלה שלפניכם מציגה את המפגש המינימלי בתורה בין שני הביטויים.
יש לשים לב כי שני ביטויים אלו הם המינימליים בספר דברים.

ניתן לשים לב מיידית כי הדילוג המלא של הביטוי "צלף" ארוך יותר ולמעשה המסר המלא המופיע הוא : "מת הצלף".

אנו מנסים לבדוק האם ימות על ידי רודפיו או שיתפס חי ויומת לאחר מכן, והרמז המתגלה הוא: "ראו נתפס ירה" - בדילוג המינימלי הקטן ביותר (-2)

אנו מחפשים אחרי הביטוי "בהלה" ומוצאים את הביטוי כשהוא צמוד למפגש שלנו, אך המשך הביטוי מוסר מסר נוסף ומגלה ביטוי ארוך ושלם : " דמים, אש, רוע, בהלה " . תיאור מצמרר למדי של המציאות שחוו תושבי ארה"ב.

כמו כן מתגלה הביטוי: "רובה הירה".

דילוגים נוספים: "אימת", ו "ירה" בדילוג מקביל וצמוד.


   חזרה לאקטואליה בדילוגים