אקטואליה בדילוגים


נספו בצונמי באסיה !


29/12/2004 - ממצאים מדהימים על האסון בדרום אסיה מתגלים בצופן התורה.

חיפוש אחר המפגש המינימלי בתורה בין הביטויים:
" צונמי " ו - " י"ד טבת " - חושף בפנינו את הממצא הבא:המפגש מתגלה בספר "במדבר", ואנו מבחינים שהביטוי המלא הוא : "בצונמי",
מה שמביא אותנו לחפש אחרי הביטוי:"נספו" וזה אכן מתגלה בטבלה בדילוג המינימלי שני בספר במדבר.

כעת, אנו מבודדים את המפגש ומוצאים בו את הביטוי: "ממים" ( נספו ממים ).
כמו כן, הביטוי רבבת (רבבות בכתיב חסר) נמצא באותו מקום.
שימו לב לטבלת ההמשך המתגלה לנו לאחר חיפוש נוסף - פרטים בהמשך המאמר.

נשאר רק לחפש את מקום הארוע : הביטוי "באסיה" - גם הוא מינימלי בספר במדבר מתגלה באותה טבלה !

בדיקת הסתברות המצאות הביטויים:
נספו, בצונמי, באסיה, י"ד טבת - באותה טבלה עומדת על 1:10,000 .

וכעת אנו מחפשים אחר מפגש מינימלי בין הביטויים:
"רבבות" ל - "נספו" ...

הארץ רעשה ורבבות בה נספו !

בטבלה שלפניכם ניתן לראות ממצא נדיר באיכותו:בתהליך איתור המפגש אנו מוצאים כי המפגש שלפנינו הוא בעצם ביטוי אחד ארוך !

הביטוי המרכזי בטבלה אומר: ''רבבות בה נספו'' !

מרווח הדילוג של ביטוי זה עומד על 14 אותיות !
יש משמעות רבה למספר 14 בהקשר לאסון הנוכחי היות והאסון ארע בי''ד בטבת ! ( ראה טבלה מס' 1 )

בכל מקרה, לאחר בדיקה נמצא, כי הסבירות הסטטיסטית שביטוי כזה ימצא בתורה בדילוג שווה של 14 אותיות או פחות עומדת על 1:100,000,000 !
(אחד למאה מליון ! )

הביטוי : ''בזועה'' - בדילוגו המינימלי בספר ויקרא, נמצא גם הוא בדיוק
בטבלה שמולנו.

מעניין לצטט את דברי המשנה במסכת ברכות דף נ''ד:
''על הזיקין ועל הזועות ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם''
זועות בלשון המשנה הם הם רעידות האדמה !

עוד מתגלה בטבלה מפגש המילים: ''הארץ רעשה''.
מפגש זה מתגלה בדיוק באמצע הדילוג שלפנינו !
   חזרה לאקטואליה בדילוגים