אקטואליה בדילוגים


אולמי ורסאי


28/01/2002 - ארוע הקריסה של אולמי ורסאי נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:

אולמי: (3)
ורסאי: (25)
אולם: (1)
מי לך פה חתן


טבלה זו מציגה בפניכם את המפגש המינימלי בין הביטוי "אולמי" לבין הביטוי "ורסאי".

הביטוי "ורסאי" נמצא בדילוג של 25 אותיות שהוא הדילוג ה –6 המינימלי בתורה, ואילו הביטוי "אולמי" נמצא בדילוג של 3 אותיות שהוא הדילוג ה – 4 המינימלי בתורה.

הטבלה נקבעת לפי גודל שורה של 25 אותיות בהתאם לביטוי "ורסאי" ואז מתגלה המסר החשוב בטבלה: המילה ורסאי נפגשת עם המשפט: "מי לך פה חתן".

עוד מתגלה בטבלה הביטוי "אולם" בדילוג 1 ( הביטוי "אולם" יחד עם הביטוי "ורסאי" מהווים את המפגש השני המינימלי בתורה ).

כן מתגלה המשפט : " כי משחתים אנחנו את המקום הזה ".


   חזרה לאקטואליה בדילוגים