אקטואליה בדילוגים


בינת ג'בל - צורר הלום !


16/07/2007 - נסראללה, העומד במרכז ההתלקחות בלבנון - נמצא מרומז בצופן התורה.
בטבלה הראשונה שלפניכם תוכלו לראות מפגש מרתק של ביטויים המוצפנים בצופן התורה וקשורים קשר הדוק אחד לחבירו.
בטבלה השניה בהמשך המאמר - תוכלו לראות ממצא מדהים נוסף הקשור לעת חרום זאת.הביטוי המרכזי בטבלה הוא כמובן "נסראללה"
אנו מבחינים מיד כי בדילוג מקביל (תופעה החוזרת על עצמה בשיטתיות בצופן התורה), מופיע הביטוי: "וחמס".

בסמוך מופיע הביטוי (בדילוג 1) : "ואיש פתח".

מה המכנה המשותף לכל השלישיה ? היותם איב.

הביטוי: "האיב" נמצא בסמיכות לממצא, אך כאן אנו מבחינים מיד כי באות הסמוכה לאות הראשונה של "האֹיֵב" מוצפן מסר נוסף: גם הוא בדילוג מקביל: הביטוי: "הארור" !

זהו ממש מפגש בתוך מפגש - המיטיב לתאר את הדמויות שבו !
בחינה מדוקדקת של הטקסט בו נמצא המפגש הנוסף מעבירה לנו מסר אקטואלי, חד וברור: "חציו מהר באו".

טבלה נוספת ומדהימה באותו נושא: עת חרום !

טבלה זו התגלתה כבר בשנת 2002 וכבר ראינו אותה בממצא
"חלה שרון".
הטבלה מדברת על חדש י' (חדש עשירי) - וניתן הקדמה קצרה:
שתי שיטות עיקריות לספירת חודשי השנה: שיטה אחת שמתחילים למנות את החודשים מחודש ניסן - החודש בו יצאו בני ישראל ממצרים.
שיטה שניה שמתחילים למנות מחודש תשרי - בו חל ראש השנה.

לפי המנין מחודש ניסן - החודש העשירי חל בטבת - וזה הממצא שהצגנו בטבלה "חלה שרון".

לפי המנין מחודש תשרי - החודש העשירי חל בתמוז - ובאופן מופלא תכנן הקב"ה שאותו דילוג בעצמו ירמז לנו בצורה מדוייקת את המאורעות המתרגשים עלינו בחודש זה - חודש תמוז:


הביטוי בטבלה אומר: (בדילוג -6)
"דע חדש י', תדע תשס"ו חותן הופל"
אין אנו מבינים נכון לכרגע מה משמעות המשך הדילוג: "חותן הופל" - אך שימו לב לממצא המדהים הבא:
מהאות "פ'" של "הופל" - בדילוג מינימלי אפשרי (דילוג 2) אנו מקבלים את הביטוי הבא:
"פתאום, מהם, לנו: עת חרום ! לחבא"

בתרגום חופשי:
פתאום - בהפתעה
מהם - מאויבנו
לנו
עת חרום
לחבא - להתחבא !

ולנו לא נותר אלא לצטט את דברי הנביא ישעיה המלמד כיצד לנהוג בעת חרום:

"לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם"
(ישעיה כ"ו, כ).


   חזרה לאקטואליה בדילוגים