אקטואליה בדילוגים


קרסו אולמי ורסי


28/01/2002 - ארוע הקריסה של אולמי ורסי נמצא מרומז בצופן התורה.


מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
קרסו: (59)
אולמי: (5-)
ורסי: (1-)


טבלה זו שלפניכם נמצאה בספר דברים ומרמזת לאסון אולמי ורסי. טבלה זו מתארת את המפגש הקרוב ביותר בין הביטוי "ורסי" לבין הביטוי "אולמי".

המילה "ורסי" נמצאת בקריאה אחורנית, כלומר בדילוג של 1- (משמאל לימין) והמילה "אולמי" בדילוג של 5- (הדילוג השני בגדלו בספר דברים, וה 11 בכל התורה) 3 אותיות בלבד מפרידות בין שני הביטויים.

באותו מקום מופיע הביטוי "קרסו" (הדילוג השני בגדלו בספר דברים, וה 11 בכל התורה) בדילוג של 59 אותיות, בהתאם לגודל הדילוג נקבעת גודל הטבלה על 59 אותיות בשורה, ואז מתגלה ממצא נוסף, המילה "קרסו" מצביעה על הפסוק "כי קבור תקברנו ביום ההוא".

הערה: צורת כתיב לגיטימית ונפוצה יותר למילה ורסי – היא ורסאי ( אם א' אחרי האות ס' ) אם כי האנציקלופדיה העברית מקפידה דוקא להביא כתיב חסר ( ורסי ).


   חזרה לאקטואליה בדילוגים