דילוגים והצפנות בתורהיעדם להרג בהמוניםטבלה מס' 8: יעדם להרג בהמונים
לפנינו דילוג מינימלי בספר במדבר , שני מינימלי בכל התורה של הביטוי: "בהמונים".
כמו כן מתגלה הביטוי: "יעדם" בסמיכות קרובה לביטוי: "להרג". ".


   סגור חלון