דילוגים והצפנות בתורהעטא יפנה מטוסטבלה מס' 9: עטא יפנה מטוס
עטא (ימח שמו ) היה שמו של הטיס שהפנה את המטוס לתוך אחד המגדלים.
לפנינו דילוג בעמודה מקבילה של הביטוי: "יפנה".
כמו כן "יפנה" בדילוג מינימלי של 2, הביטוי: "מטוס",
והביטוי: "עטא" - כל הביטויים באותו איזור.


   סגור חלון