ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


חרמה אכנך - ארור בין לאדן ונקמה למשיח


חרמה אכנך - ארור בין לאדן ונקמה למשיח
כל השלבים בגילוי המסעיר שבדורינו: צופן בין לאדן !


אין ספק כי הצופן שתראו בהמשך הוא ייחודי ואינו דומה לשאר הצפנים שהתגלו עד היום.
לא נרבה במילים הצופן מדבר בעד עצמו:

טבלה מספר 1 - הממצא מתגלה לראשונה:טבלה זו מייצגת את הגילוי היוצא מן הכלל של דר' לייב שוורצמן, והיא מתארת ביטוי המורכב מ 4 מילים ובעל אורך של 21 אותיות .

חסד מיוחד עשה אתנו בורא עולם, בהצפינו מסר כל כך ברור בתורתו הקדושה. הדבר הוא מעין נס גלוי, שכן הופעת ביטוי בסדר גודל כה ארוך ובעל מסר מסודר וברור כל כך מבחינה תחבירית ורעיונית, היא כמעט אפסית.

מה גם שמסר זה הינו אקטואלי לימינו אנו ומספק לנו עידוד רב בימים שעדיין רבים מבני עמינו, טועים באפילה רוחנית ומנסים לחפש את הדרך למציאת האמת.

רק בורא עולם אשר כל הנגלות והנסתרות לפניו, יכול לתכנן מראש את תורתו הקדושה בצורה כזאת, שדורינו – דור המחשבים והאינטרנט, יזכה לקבל מסר כה ברור, אשר לא משאיר לקוראיו שום הרהורים ומחשבות מלבד מחשבת '' אין עוד מלבדו ! '' .

ישפוט הקורא ויחליט !

לטובת הקורא המעמיק החלטנו לצרף מספר נתונים מספריים:

הסיכוי להופעת ביטוי זה בדילוגים שווים בתורה מדילוג 2 עד 6598 הוא:
1 ל – 10,000,000,000,000,000 !!!
צריך להעיר שמספר זה אינו נתון לתרגום מיידי לסיכויים הסתברותיים : הקושי הוא בהערכת הכמות של המשפטים בעלי משמעות ברורה ומסר מוגדר באותו אורך, הכוללים את הביטוי ''ביןלאדן''. אבל היות והתוצאה כל כך קטנה – אפילו אם היו מליון אפשרויות ליצור משפטים ברורים ומוגדרים כאלו, ובעלי מסר כה חד, הסיכוי שאחד מהם היה מופיע בתורה בדילוג שווה עדיין עומד על 1 ל – 10 מליארד ! (10,000,000,000)

באופן כללי, להערכת ביטויים ארוכים נשתמש בסקלת רוטנברג אשר היא מבטאת את הסיכוי בצורה לוגריטמית. וכך, 1 ל 10,000,000,000,000,000 מקבל בסקלת רוטנברג ערך 16. (16אפסים)

בתור כלי נוסף להערכת משפטים ארוכים נשתמש במה שנגדיר כ דרגת קושי . הביטוי המופיע בטבלה זו הוא בעל דרגת קושי 9 ! ( 9 = ( 3*4 ) – 21 ).

ביטוי זה לפי שעה מחזיק בשיא של דרגת קושי שהתגלתה אי פעם בחקר וחיפוש של ביטויים ארוכים .


טבלה מספר 2 - ממצאים נוספים מתגלים באותה טבלה:אחרי ההתרשמות מביטוי כל כך ארוך המונה 21 אותיות, נכונה לנו הפתעה נוספת:
בתחילת הביטוי אנו מוצאים ביטוי נוסף באותו דילוג : ''חרמה אכנך''.
כוונת הביטוי היא : שהקב''ה יכנה את בין לאדן בשם ''חרמה''.
בתורה מופיע הביטוי ''חרמה'' 3 פעמיים - כולם בהקשר לעמלק, כאשר רש''י מסביר שבאותו מקום הנקרא ''חרמה'' קרה דבר מאוד מיוחד לעמלקים שנלחמו בבני ישראל - כאשר היכו העמלקים בבני ישראל, צנחו העמלקים ומתו ממש כמו שהדבורה מתה לאחר שהיא עוקצת.
בלשון פשוטה יותר:העמלקים היו מוכנים למות כדי להרוג בבני ישראל.
בלשון עכשווית: ''מתאבדים'' !
הקשר לבין לאדן אינו צריך הסבר נוסף !

עוד מתגלים באותה עמודה בדיוק של הדילוג , ביטויים נוספים :
שדרג חבלה - (שדרג=שכלל\פיתח)
והביטוי : מחבל .


טבלה מספר 3 - חוכמה אלוקית מדהימה וקשר למערכת שיטתית נוספת:בטבלה שלפניכם חילק החוקר את אופן הצגת הטבלה המקורית ב 2, ובכך העמיד את גודל כל שורה בטבלה על 3299 אותיות לשורה, במקום 6598 אותיות לשורה בטבלה המקורית.
חלוקה זו גורמת לנו לראות כל אות מאותיות הדילוג בכל שורה שניה בטבלה.

כעת מתגלה הממצא המדהים:
באותה עמודה מדויקת של הדילוג המסתיים כזכור במילה ''למשיח'' - מתגלה הדילוג: ''המשיח'' !!!
שימו לב כי האות ח' משותפת לשני הדילוגים הנ''ל !
בדילוג מקביל (3299) מתגלה הביטוי: ''נוקם'' - וכך באותה טבלה מתגלים 2 מסרים זהים: ''נקמה למשיח'' ( 6598 ) ובדילוגים מקבילים של 3299 : ''המשיח נוקם'' .

כמו כן מתגלה כי כל מערכת הדילוג המופלאה הנ''ל - ''מונחת'' על בסיס של שתי מילים משמעותיות לאין שיעור: ''עון ופשע''.

יש לציין כי זוהי אינה הטבלה היחידה בצופן התורה בה מופיעים שני ביטויים אלו ואנו מפנים את קוראינו לעיין בטבלאות השונות המשלבות בתוכן את צמד הביטויים ''עון ופשע'', במדור ''הדוגמאות השיטתיות'' !
   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה