ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


חמת י.ערפאת ראה צבא אש``ף ארו


חמת י.ערפאת ראה צבא אש``ף ארו
קורה שהביטויים שבדילוגים הארוכים, מתפרשים תוך כדי תהליך של התבוננות בפסוקים שונים במקורות, פסוקים הקשורים למילים שמופיעות בתוך הדילוג.

בתחילת ההסבר לדילוג שלפניכם נקדים ונאמר כי במספר מקרים, קורה שהביטויים שבדילוגים הארוכים, מתפרשים תוך כדי תהליך של התבוננות בפסוקים שונים במקורות, פסוקים הקשורים למילים שמופיעות בתוך הדילוג.

בטבלה זו אנו מוצאים מקרה שכזה !

הביטוי שהתגלה אומר:
''חמת י.ערפאת ראה'' !

אנו מתחילים את תהליך ההתבוננות בשירת האזינו:
דברים פרק ל''ב פסוק ל''ג - ''חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר''
שימו לב שבתוך רצף האותיות של המילים ''ראש פתנים'' - מתגלה הביטוי: אש''פ.
בפסוק ''ראש פתנים אכזר'' עצמו אנו מקבלים אפיון קולע ביותר לדמותו של ראש אש''פ האכזר.
ראו גם טבלה נוספת: ''ראש אש''פ ערפאת עם פמליא בא''.

ממילא, חמת י. ערפאת - הובן בפרספקטיבה של פסוק זה.

בהמשך השירה בפסוק ל''ו, מופיע שרש המילה ''ראה'' בתוך הפסוק: ''כי יראה כי אזלת יד''.

המשך שירת האזינו מפסוק ל''ט מביא מהפך מקצה אל קצה, כאשר עם התגלות אלוקים ועצמת פעלו, כל רודפי עם ישראל נמחצים בגבורה אלוקית, והקב''ה משלם גמול לאויבי עם ישראל.

אותו הביטוי שהתגלה בדילוג הנ''ל : ''חמת י. ערפאת ראה !'' מתאפשרת בו קריאה המהפכת אותו מקצה לקצה בדיוק כמו המהפך בשירת האזינו, וניתן לקרוא אותו כך:
''חמתי, ערפאת ראה !'' - ואז הפסוק המסומן בתוך הטבלה: ''כי אני ה' שכן בתוך בני ישראל'' - משלים ומדגיש את הפניית זעם ה' נגד אויבי עמו.

בהמשך הדילוג לאחר הפסקה של 3 אותיות, אנו מוצאים ביטוי נוסף הקשור קשר אמיץ לנושא:
''צבא אש''פ ארו''.
שוב אנו פונים לשירה מקראית, הפעם שירת דבורה .
שופטים ה' פסוק כ''ג - מופיע הביטוי: ''אורו'' פעמיים. פעם בכתיב חסר כמו בדילוג שלפנינו, ופעם בדכתיב מלא - כפי שמסומן בטבלה בדיוק בסוף הדילוג.

חיפוש אחר המילה ''טרור'' בטבלה זו, הביא אותנו לממצא חשוב ביותר.
הדילוג: ''טרור'' בסמיכות קרובה לטבלה הוא המינימלי 5 בכל התורה - אך בנוסף לזאת, יש לדילוג זה המשך וסיום נוספים הקשורים שוב, קשר אמיץ לנושא: ''אבות טרור תארר''.

מייסד אש''פ ערפאת, יחד עם מייסד אל-קעידה בין לאדן, ודאי זוכים וראויים לתואר ''אבות טרור'' - ונמצא שביטוי זה כורכם יחדיו ומחזיר אותנו לטבלה של ארור בין לאדן ונקמה למשיח - שגם שם מתואר גיבור הטבלה בתואר: ''ארור''.   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה