ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


יוסף ואחיו


יוסף ואחיו
מאור עלמו ובכתר יוסף ואחיו


החוקר מחפש אחרי הביטוי: יוסף ואחיו ומגלה צופן ארוך המופיע בתחילת הדילוג:


   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה