ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


מתן דין י. ערפאת


מתן דין י. ערפאת
טבלה זו מייצגת גילוי יוצא מן הכלל של ביטוי ארוך ומיוחד. החוקר התרכז בביטוי: ''י.ערפאת'',(ביטוי הנמצא 338 פעמים בדילוג שווה בכל התורה ).
מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
נבלש...
מה תגלו ?
שימיתו
חם.
מתן
דין
י.ערפאת ( יאסר ערפאת )
המוות מקבל !
האויב

הטבלה המוצגת לפניכם היא הדילוג השישי מינימלי של ביטוי זה בכל התורה.

שלב ראשון בממצא היה גילוי הביטוי ''דין'' בתחילת הביטוי הנ''ל.
הביטוי ''דין י.ערפאת'' - מביא את החוקר לחפש ביטויים הקשורים לדין, ואכן נמצא הביטוי המתאים ביותר לדין שאותו צריך ערפאת לקבל: ''המוות מקבל'' ! בדילוגו המינימלי בתורה, ( דילוג 3 ) .

כעת, מתגלה כי הדילוג שהתגלה עובר בדיוק בפסוק המדבר על דין גואל הדם - אשר התורה אומרת עליו ''כי יחם לבבו''.
שימו לב כי הדילוג עובר בדיוק במרכז הפסוק : ''כי יחם לבבו''.
לפסוק זה יש משמעות נוספת בהמשך!

פסוק נוסף שהדילוג עובר בתוכו הוא הפסוק : ''לא תחוס עינך, נפש בנפש, עין בעין וגו' ''
שימו לב שמתקבל ביטוי הנקרא: ''פשעי'' בדיוק במרכז הדילוג י.ערפאת.

שאר הממצאים שנציג בפניכם הם ממצאים שהתגלו בשלב מאוחר יותר על ידי צוות החוקרים:
צוות החוקרים שם לב כי בתחילת הביטוי : ''דין י.ערפאת'' מתגלה הביטוי : ''מתן'' - כלומר : מתן דין י.ערפאת''
אך בכך לא הסתיימו הגילויים !

שלב אחרי שלב חושפים החוקרים תוך כדי התפעלות מרובה את הביטוי המלא הבא:
נבלש...
מה תגלו ?
שימיתו חם.
מתן דין
י. ערפאת

הסבר:
נבלש ( כלומר: נחפש, נרצה לדעת)
מה תגלו ? ( אם תחפשו , מה תגלו ? )
שימיתו חם ( חם - קדחת. או לחלופין: זה שיחם לבבו)
ומתקיים בזה : מתן דין של י. ערפאת

הערה חשובה לקוראים :
אנו איננו יודעים האם הביטוי מדבר על מציאות שאמורה להתקיים ,
או כאחת האפשרויות שתלויות בבחירה חופשית.

עוד מתגלה בטבלה הביטוי : ''ערפאת'' בדילוג של 1 - כלומר כרצף אחיד בטקסט, ביטוי זה מוצג כבר במדור אקטואליה בשם : ''ערפאת נפגש עם פלשתים''.


   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה