ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


ראש אש''ף ערפאת עם פמליא בא !


ראש אש''ף ערפאת עם פמליא בא !
הבטוי שלפניכם הוא ממצא נוסף בשרשרת של ביטויים חריגים באורכם שנתגלו בדילוג שווה בתורה ומתייחסים ליאסר ערפאת
מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
ראש אש''ף ערפאת עם פמליא בא
העם אות תראו !
אל-פתח

עם גילויו של ביטוי זה הגיע מנין הביטויים הארוכים העוסקים בערפאת ל - 4 !

רקע:
עם חתימת הסכמי אוסלו בין ישראל לאש''פ, נקבע כי ראש אש''פ , יאסר ערפאת יקבל רשות להכנס לשטחים שיועדו להיות שטחי הרשות הפלסטינאית, ולבסס את שלטונו שם.
המדיניות הישראלית סברה שעל מנת לתת לערפאת מספיק כוח כדי לבסס את שלטונו, יש לאפשר לו להכניס איתו אלפי ''שוטרים'' וכלי נשק רבים שאיתם יוכל לעשות סדר בלי בג''ץ ובלי צל''ם .
כמו כן ניתנה לו הרשות להכניס יחד איתו את בכירי ארגון הטרור פת''ח.

כל ההקדמה הנ''ל משתקפת בטבלה שלפנינו:
המילים המשותפות בביטוי מתקבלות מיד בתחילת הביטוי ברצף האותיות ''ראשפ''.
אפשר לקרוא לפי הסדר את המילה: ''ראש'' ולאחריה את המילה ''אש''פ''.
כמו כן ראשי התיבות ראש"פ מייצגים את הביטוי "ראשות פלסטינאית".
המשך הביטוי אומר: ''ערפאת עם פמליא בא''
לפי מילון אבן שושן, פרוש המילה ''פמליא'' : ''חבורה, בני לויה''

ביטוי זה נפסק בנקודה זו , אבל לאחר 3 אותיות בהמשך הדילוג אנו מוצאים ביטוי חדש:
''העם, אות תראו'' ! . מיד בסוף ביטוי זה אנו פוגשים את הסיבה האפשרית לכך: ''כי עם קשה ערף הוא''.
   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה