ביטויים ארוכים בדילוגים בתורה


מסר לבוש: ערפאת מממן טרור


מסר לבוש: ערפאת מממן טרור
טבלה זו מייצגת גילוי יוצא מן הכלל של ביטוי ארוך ומיוחד. החוקר התרכז בביטוי: ''י.ערפאת'',(ביטוי הנמצא 338 פעמים בדילוג שווה בכל התורה ).

   חזרה לביטויים ארוכים בדילוגים בתורה