? איך מחשבים מפגש מינימליאיך מחשבים מפגש מינימלי ?

פעמים רבות אנו מסתייעים בכלי הנקרא "מפגש מינימלי" בין שני ביטויים, על מנת להגיע למידע אותו אנו רוצים לגלות בצורה מוצפנת בתורה.

איך מחשבים את המפגש המינימלי?
ובכן , המחשב מחשב 3 משתנים בעת חישוב מפגשים מינימליים:

משתנה 1 - המרחק בין שני הביטויים:
אחרי שמצאנו ביטוי מסוים - אנו קובעים טבלה שבה העימוד ( הכוונה מס' האותיות בכל שורה ) שווה למספר אותיות הדילוג של הביטוי .

ביטוי מס' 1 אם כן - מוצג בטבלה המעומדת בצורה אנכית, - ביטוי זה מקבל מרחק של 1.

בהופעת ביטוי שני באותה טבלה אנו מודדים את הריבוע של המרחק המינימלי בין ביטוי 1 לביטוי 2 . לדוגמא : התאומים - מרחק 5

כעת, אנו מודדים את הביטויים בריבועים ומחשבים את סכום ריבוע המרחקים בצורה הבאה:
א. בין אותיות סמוכות בביטוי 1 .
ב. בין אותיות סמוכות בביטוי 2 .
ג. בין שתי האותיות הכי קרובות ביניהם בין שני הביטויים.

סכום הריבועים משמש כמידת קירבה או צפיפות של ביטויים בטבלה.

משתנה 2 - המשקל:
המשקל מבטא את מידת המינימליות של הביטויים בטקטס הנבדק. למשל - אם היו שני הביטויים מינימליים בכל התורה או מינימליים בתוך כל חומש נפרד, אז ניקוד המשקל היה מקסימלי וכך הלאה ביחס יורד.

לסיכום: ככל שהדילוג מינימלי יותר - כך הוא מקבל ניקוד משקל גבוה יותר.

משתנה 3 - המיקום:
מיקום הביטוי ביחס לביטויים קצרים ממנו.
ככל שהביטוי יתרחק מראש רשימת הביטויים הקצרים - כך ניקודו יפחת.


בסיום כל החישובים הנ"ל המחשב מאפשר לנו לקבל רשימה ממוינת של המפגשים הקרובים ביותר בטקסט הנבחר.

למידע נוסף בנושא: הקש כאן למאמר מתוך האתר של דורון ויצטום


   סגור חלון