רבנים מוצפנים בתורה


הגאון מוילנא - רמז בתוך רמז !!


הגאון מוילנא - רמז בתוך רמז !!
הגאון מוילנא מגלה היכן נרמז שמו בתורה, וצופן התורה חושף גילויים נוספים במקום הרמז !


ר' ישראל משקלוב בהקדמה לספרו ''פאת השלחן'' (ראה את ההקדמה בתחתית המאמר ) כותב שכשאל את הגאון מוילנא היכן רמוז שמו של הגאון בתורה , השיב לו הגאון ששמו רמוז במילים:
''אבן שלמה'' (דברים כ''ה, פסוק י''ד) .
הבה וננתח את הרמז:
האות הראשונה בביטוי: א. היא האות הראשונה בשמו של הגאון מוילנא: אליהו.
יתרת הביטוי: בן שלמה. אליהו בן שלמה.
אביו של הגאון נקרא שלמה.

שמו השני של אבי הגאון היה זלמן ( שמו המלא היה שלמה זלמן )
כעת, אם נשתמש באות א' מהמילה "אבן" עבור השם "אליהו",
ובאות ש' מהמילה "שלמה" עבור השם "שלמה",
נשאר עם האותיות: "בן למה".
שלשת האותיות ן, ל, מ - נמצאות בשם ''זלמן'', נחבר את 2 האותיות הנוספות
ב' וה' - ונקבל את האות ז' - ואת הגימטריה של שמו השני של אביו - זלמן !

כל זאת ראה הגאון מוילנא בחוכמתו המופלאה בתורה !

יצאנו לחפש אחר רמזים נוספים לגאון מוילנא - בצופן התורה - ובחרנו באותו מקום המדויק שבו הגאון עצמו מצא את הרמז לשמו בתורה:המילים אחריהם אנו מחפשים בטבלה זו הם אותם המילים שהגאון בעצמו מסר שמרמזות על שמו ואלו הן המילים:
1. אליהו
2. בן שלמה
3. זלמן
4. מוילנא
5. מוילנה

כל המילים הנ"ל נמצאות מרוכזות בטבלה שלפניכם בדילוגים מינימליים ביותר בספר דברים - וכאמור בדיוק במקום בו נרמז שמו של הגאון בתורה !
1. אליהו - דילוג מינימלי בספר .
2. בן שלמה - בביטוי: "אבן שלמה".
3. זלמן - דילוג מינימלי 5 בספר .
4. מוילנא - דילוג מינימלי בספר .
5. מוילנה - דילוג מינימלי שני בספר .

הסבירות הסטטיסטית למציאת הביטויים הנ"ל בדילוגים כל כך מינימליים בדיוק במקום זה עומדת על 1 ל 50,000 !

ההקדמה לספר "פאת השלחן":


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה