רבנים מוצפנים בתורה


הרב אהרן קוטלר וגורל הגר''א


הרב אהרן קוטלר וגורל הגר''א
רבי אהרן קוטלר הגיע לארה''ב לאחר הטלת גורל הגר''א.


קבלה בידינו כי ניתן לעשות גורל המיוחס לגאון מוילנא, בעת ספק ומבוכה. כאשר אין בנתונים כדי להכריע, מטילים גורל שאת כלליו קבע הגר''א.

על גורל מעין זה המיוחס להרב אהרן קוטלר זצ''ל מסופר, כי בהיותו בליטא התאפשר לו להימלט מידי הנאצים. הוא התלבט להיכן לנסוע, לארץ ישראל או לארצות הברית. הצדדים היו שווים ולא היתה בידו החלטה ברורה. הטיל אפוא הרב גורל והפסוק שעלה היה: ''ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה'' הוא פירש זאת כך ''ויאמר ה' אל אהרן'' (רמז לשמו: אהרן קוטלר).. ''לך לקראת משה המדברה'' (ידידו הרב משה פיינשטיין זצ''ל שהיה כבמדבר - שכן ארה''ב היתה אז מאד ירודה וממש כמדבר מבחינה רוחנית).
ואכן הרב אהרן קוטלר הגיע לארה''ב ותוך זמן קצר הקים את הישיבה בעיר ליקווד בניו ג'רסי, ישיבה שהיא כיום מהגדולות בעולם. והשפיע רבות על יהדות ארה''ב.

לפנינו צופן ייחודי המתאר את המעשה:

:

המחשב מתבקש לאתר את המפגש הקרוב ביותר בין הביטוי: ''א.קוטלר''
(אהרן קוטלר) לבין הביטוי: ''גורל''.
המפגש בטבלה שלפניכם הוא המפגש הקרוב ביותר בין שני הביטויים הנ''ל
בדילוגים שווים של למעלה מ-1.

אנו מבחינים מיד כי הפסוק שעלה לרבי אהרן קוטלר לאחר שהטיל את גורל הגר''א - מופיע בצופן שהתגלה - ויתרה מכך, הביטוי ''גורל'' עצמו - בדילוגו המינימלי בספר שמות - נמצא באותו פסוק בדיוק !


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה