רבנים מוצפנים בתורה


אור החיים


אור החיים
בטבלה שלפניכם תוכלו למצוא את הגילוי העוסק באור החיים הקדוש.


תאריך פטירתו של אור החיים הקדוש הוא : ט''ו תמוז.

המחשב מוצא כי הביטוי ט''ו תמוז, נמצא בדילוג שווה, בדיוק פעם אחת בספר בראשית.

הביטוי ''ימות'' מתגלה בדיוק באמצע תאריך הפטירה.
וכך נוצר מפגש / מסר המורכב משני ביטויים אלו האומר: ''ימות ט''ו תמוז''.כעת, אנו מחפשים אחרי שמו של אור החיים ומגלים את הביטוי ''החיים'' בדילוגו המינימלי בספר בראשית, כאשר בין אותיות הדילוג אנו מוצאים גם את האותיות: ''אור'' בדילוג אותיות שווה.


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה