רבנים מוצפנים בתורה


רמב''ם - רבנו משה בן מימון


רמב''ם - רבנו משה בן מימון
רבנו משה בן מימון - נמצא מרומז בצופן התורה.
הביטוי: "רמבם" ברצף אותיות נמצא פעם אחת בלבד בספר בראשית בפסוק:
"ויהי דבר ה' אל אברם במחזה לאמר"
ועוד פעם אחת בלבד בכל התורה.

במסגרת המחקר אחר "צופן בראשית" - מחקר בו נחשפו הצפנות של גדולי רבני ישראל בכל הדורות - מוצפנים בספר בראשית, מחפשים החוקרים אחרי הרמב"ם.

החוקרים מנסים לאתר את המפגש המינימלי בין הביטוי: "רמבם" לביטוי:
"רבנו משה" ולאחר מכן את המפגש המינימלי בין "רמב"ם" ל "בן מימון".

בשני המקרים מתקבלים תוצאות מפתיעות:
במפגש המינימלי הראשון תוכלו לראות את הביטוי: "רמב"ם" ברצף אותיות,
נפגש עם הדילוג המינימלי בספר בראשית של : "רבנו משה".

ובמפגש המינימלי השני אותו ביטוי ברצף אותיות נפגש עם הדילוג המינימלי בספר בראשית של: "בן מימון" !

בדיקות סטטיסטיות מצביעות כי הסבירות הסטטיסטית לצמד המפגשים הללו עומדת על 1 ל 1000 !


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה