רבנים מוצפנים בתורה


משנה תורה לרמב''ם


משנה תורה לרמב''ם
צופן זה התגלה הרבה לפני המצאת המחשב !


כידוע הרמב''ם חי במצרים וספר משנה תורה נכתב שם - ספר זה הוא כאמור מופת לכלל ישראל וממילא מתקשר היטב לטקסט בו נמצאים ראשי התיבות : רמב''ם .
הטקסט זועק זאת מקרבו: ''למען רבות מופתי בארץ מצרים'' !

בטבלה שלפניכם ניתן לראות את הגילוי היוצא מן הכלל של הרב וייסמנדל זצ''ל.
הרב וייסמנדל גילה ממצא זה הרבה לפני המצאת המחשב, ולכן קשה לנו מאוד לספק הסבר הגיוני, הכיצד יכל הרב למצוא ממצא זה בדורו.

הטבלה שלפניכם נקבעה על 50 אותיות לשורה - שזהו מספר הדילוג המופיע בממצא.

במבט ראשוני על הממצא אנו מגלים שני ביטויים - כל אחד בדילוג 50:
הראשון: ''משנה'' .
השני: ''תורה'' .
יחד הם יוצרים את הצירוף - ''משנה תורה''.למי שאינו יודע נגלה, כי ''משנה תורה'' הוא חיבור עצום בהיקפו שחיבר הרמב''ם - והוא כולל בתוכו את כלל ההלכות והמצוות הכלולות בתורה.

כה עצום ונשגב היקפו של ספר זה, עד כי יעידו בו כל גדולי ישראל לדורותם, שהוא נכתב בכוח על אנושי.
ספר משנה תורה עם כן, מונה את כל מצוות התורה ומפרשם.
כידוע ישנם תרי''ג מצוות בתורה (613). זכרו מספר זה להמשך ההסבר.

לדילוג 50 נודעת משמעות רבה, שכן מתן תורה לעם ישראל היה ביום ה 50 ליציאת מצרים.
ובכן,שימו לב לפסוק ממנו מתחיל הדילוג: ''משנה'' .
האות מ' של ''משנה'' מתחילה מהשם: ''משה''. - גם שמו של הרמב''ם היה משה. (רבי משה בן מיימון).
בהמשך הפסוק כתוב: ''למען רבות מופתי בארץ מצרים''.
ראשי התיבות: ''רבות מופתי בארץ מצרים'' - רמב''ם.
אלו הן ראשי התיבות היחידות בתורה העולות: רמב''ם !

אם תרצו ערך מוסף נוסף, תמצאו אותו בראשי התיבות המלאים : לרמב''ם .
כאמור, החיבור שהרמב''ם כתב, נקרא: משנה תורה לרמב''ם. (כפי שרואים בראשי התיבות)

כידוע הרמב''ם חי במצרים וספר משנה תורה נכתב שם - ספר זה הוא כאמור מופת לכלל ישראל וממילא מתקשר היטב לטקסט בו נמצאים ראשי התיבות : רמב''ם .
הטקסט זועק זאת מקרבו: ''למען רבות מופתי בארץ מצרים'' !

אולם, בכך לא תם גילוי מפתיע זה:
הביטוי: ''תורה'' מתגלה בהמשך הטקסט גם הוא בדילוג 50 !
כעת, מה שנשאר לעשות הוא לספור את כמות האותיות הנמצאות בין האות מ' של הדילוג :''משנה'' , לבין האות ת' של הדילוג: ''תורה'' .

הרב וייסמנדל ספר ומצא: 613 ! כמנין תרי''ג - תרי''ג מצוות שעליהם נכתב ספר משנה תורה !

לנו לא נשאר אלא לאשר ממצא זה ולהביא אותו בפניכם.
יהי רצון שפרסום ממצא זה יהיה לעילוי נשמתו הטהורה של הרב וייסמנדל זצוק''ל.

לחץ כאן למאמר נוסף המסביר הסבר תורני נוסף למשמעויות הנסתרות בטבלה


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה