רבנים מוצפנים בתורה


רש''י - רבי שלמה יצחקי


רש''י - רבי שלמה יצחקי
הצפנה מדהימה של רש''י - רבן של ישראל בצופן התורה !
במסגרת המחקר אחר "צופן בראשית" - מחקר בו נחשפו הצפנות של גדולי רבני ישראל בכל הדורות - מוצפנים בספר בראשית, מגלים החוקרים ממצא מרתק ומדהים:

המחשב מקבל הוראה לחפש את המפגש המינימלי בספר בראשית בין הביטוי:
"שלמה" לביטוי: "יצחקי" - והתוצאה מדהימה את החוקרים:

המחשב מאתר את המפגש המינימלי ומציג את הטבלה עם שני הביטויים
הקרובים ביותר אחד לחברו בספר בראשית - ואז מתגלה שבאותו רצף הדילוג, קודם למילה "שלמה" מתגלה הביטוי...

רש"י !!

נמצא עם כן שהדילוג המלא הוא:
"רש"י שלמה" - הנפגש עם הביטוי : "יצחקי" !

אך בכך עדיין לא תמו ההפתעות המחכות לצוות החוקרים:
סריקה אחרי הדילוגים המינימליים של הביטוי: "הרש"י" - בספר בראשית
מעלה את הרשימה הבאה:
הרש"י - בדילוג מינימלי 2 - מופע אחד.
הרש"י - בדילוג 3 - שלשה מופעים.

כעת הצוות מחפש ביטוי זה (הרש"י) בטבלה שלפנינו ושוב הפתעה:
גם הדילוג הרש"י בדילוג 2 המינימלי במופע היחיד בספר,
וגם בדילוג 3 השני מינימלי מתגלים כולם מכונסים בטבלה שלפנינו !

ולסיום, אנו מבחינים מיד כי בתוך אותיות הדילוג "הרש"י" - נמצאת המילה: "רש"י" - כחלק מרצף הטקסט !!!

בדיקה מהירה מראה לנו שזהו גם המפגש המינימלי בספר בראשית בין הביטוי:
"הרש"י" לביטוי: "רש"י" !!


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה