הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


עון פשע


עון פשע
לפנינו בשיטתיות מתגלים הביטויים: עון ו-פשע, בכל הקשור לאנשי הרשע של ימינו.


היות ואנו עוסקים בנושאים אקטואלים, חלק מהטבלאות שלפניכם, כבר מוצגות במדור אקטואליה,
אך הפעם - ריכזנו אותם כדי לתת לכם זוית ראיה שונה ומרוכזת על השיטתיות בהצפנת המסרים.

ראשית הקדמה קצרה:

לאחר חטאם של בני ישראל בחטא העגל, הקב''ה מלמד את משה סדר י''ג מידות, כמתואר בפרשת כי תשא (שמות ל'ד )

בין י''ג המידות מתוארות המידות הבאות: ''נושא עון ופשע וחטאה''.

הפירוש לדברים הוא כדלהלן:

נושא - סולח ומעכב את הדין
עון - לאשר חטא במזיד
ופשע - ולאשר מרד
וחטאה - ולאשר חטא בשוגג.

נמצא אם כן שהמילים עון ופשע , משמשים להגדרת חטאים חמורים, מרד וזדון.

מעניין להתבונן בטבלאות הבאות ולמצוא אותם המסרים, מוצפנים בצורה שיטתית:

טבלה מספר 1 - עון פשע בן לאדן:טבלה זו נמצאה סמוך ביותר לאחר אסון התאומים:
הביטוי שחיפשנו היה ''בן לאדן'' - כאשר בתהליך חקירת הדילוגים המינימליים נתקלנו בדילוג ה 3 מינימלי בספר בראשית של ביטוי זה - והבחנו ב''קידומת'' המתארת היטב את מהות מעשהו הנפשע של בן לאדן.

הפעם השניה בה נתקלנו בצמד ביטויים אלה - השאירה אותנו נפעמים למראה עוצמתו של צופן התורה:

טבלה מספר 2 - עון ופשע בין לאדן:
היה זה תוך כדי סקירה של הגילויים החדשים שהתגלו בצורה מדורגת.
בטבלאות בבסדרה זו תוכלו לראות את הממצא הראשוני עם ההסבר הנלווה:
ארור בין לאדן ונקמה למשיח

ובהמשך, תראו איך נוספים גילויים מדהימים לממצא המלא:
''חרמה אכנך, ארור בין לאדן ונקמה למשיח''.

בשלב זה, הבחנו כי כל הדילוג המדהים הזה ''עומד ניצב'' על שתי המילים:
''עון ופשע'' !

בזאת נוסף ממצא זה מעבר לחשיבותו העצומה בפני עצמו, גם למקבץ זה של הדוגמאות השיטתיות העוסקות בצמד הביטויים עון ו-פשע.


פגישה נוספת רבת משמעות עם צמד הביטויים האלו , התגלתה לנו מיד עם תפיסתו של סאדאם חוסין והממצאים שהצופן גילה לנו בענין:

טבלה מספר 3 - עון פשע סאדאם:
בטבלה זו מתגלית צורת הצפנה ייחודית של צמד הביטויים הנ''ל.
הצורה הנראית לפניכם נקראת בשם : דילוג מקביל.

מה שכל כך מרשים בממצא שלפניכם, היא העובדה שההצפנה שלפנינו היא לא רק מקבילה, אלא גם חופפת. כלומר: צופן התורה מיקם את האותיות: פ' ע' , ובמרחק של 36 אותיות את האותיות ש' ו' , ובמרחק של
עוד 36 אותיות את האותיות ע' ן' כדי ליצור את הצירוף המקביל עון פשע.

עוד חיזוק לממצא זה אנו מקבלים בעמודה השניה הסמוכה לדילוג ''פשע'' - (מימין) גם שם מתגלה הביטוי ''עון'' בדילוג מקביל ובחפיפה כמעט מלאה.

על אותה שורה במרחק של מספר אותיות נוספות, מתגלה שוב דילוג מקביל של הביטוי : ''פשע''.

עד כאן הממצא השיטתי - אולם גם כאן לא נגמרות ההפתעות שהצופן מזמן לנו:

בתחילת הדילוג ''פשע'' אנו מוצאים את הביטוי: ''מפלא'' (מפליא - בכתיב חסר ) - והביטוי המלא שנוצר הוא : ''מפל(י)א פשע''
ואילו לדילוג ''עון'' מתווספת המילה ''תשא'' כדי ליצור את הביטוי המלא: ''עון תשא'' - שזוהי למעשה מידתו של הקב''ה כאמור: ''נושא עון ופשע''.

אלמלא היה הקב''ה נושא את עונותיו של אותו שליט אכזר, היה זה כבר ממזמן חדל מלהתקיים.
נשיאת העון והפשע של רשעים אלו - משמשת ביד הקב''ה עוד דרך כדי להחזיר את בניו אליו,
בין אם ע''י יסורים שרשעים אלו מביאים לנו על מנת שנחזור לאבינו שבשמיים,
בין ע''י גילוי הניסים והנפלאות שבהגדלת כוחם ועוצמתם של חדלי אישים אלו - על מנת להנחיתם לשפל תחתיות כמו שאומרים חז''ל:
''מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.'' ועל ידי כך להכיר בגדולתו של בורא עולם ובנפלאותיו אשר הוא עושה עימנו יומם ולילה.


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה