הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


גיוס מלואים לצבא


גיוס מלואים לצבא
לפניכם דוגמא שיטתית הממחישה עקרון בצופן התורה הנקרא: הופעה באותה עמודה.
(עקרון זה הוא אחד העקרונות המופיעים בקובץ המבוא לשיטת הדילוגים בתורה)
טבלה זו מציגה את המפגש המינימלי בין הביטוי:
''גיוס''
, לביטוי: ''מלואים''.

אנו מבחינים בטבלה זו בעיקרון הנקרא: הופעה באותה עמודה,
כאשר הדילוג מלואים הוא בן 33 אותיות - ואם נחלק את מספר זה ב 3
נגיע לטבלה בת 11 אותיות לשורה - בה נמצא את הדילוג: ''גיוס'' בדילוג 11.

הדילוג ''גיוס'' - נמצא בדיוק בעמודה של הדילוג ''מלואים'' - עובדה המתחוללת על ידי התחלת הדילוג במכפלה של 11 אותיות לאחר האות הראשונה של הדילוג הראשי שבטבלה (מלואים)

הקשר לטקסט אינו משאיר מקום לספקנות בנוגע לתכנון המוקדם של שתילת המידע בטקטס התורה:
הביטוי: ''לצבא'' , ''לצבא'' - מופיע 7 פעמים בטבלה מצומצמת זו !


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה