הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


נרות


נרות
בטבלה זו ניתן לראות מספר תופעות בו זמנית. לכן, אפשר לשייכה להגדרה של קונפיגורציות מיוחדות

מילות מפתח לפי הצבעים בטבלה:
נרות
נרת
מפה
לחם
המאור
כסא
שלחן

הסבר:
בטבלה זו ניתן לראות מספר תופעות בו זמנית. לכן, אפשר לשייכה להגדרה של קונפיגורציות מיוחדות ( ראה הקדמה לשיטת הדילוגים)

בטבלה אנו מייחדים את המפגש המינימלי של המילים : ''כסא'' ו ''שלחן'' .

המחשב מוצא מפגש זה בפרשת אהל מועד.

אנו מנסים למצוא ביטויים נוספים עם קשר לשלחן וכסא: הביטוי ''מפה'' , ו''לחם'' נמצאים ליד הביטוי ''כסא''. הביטוי ''נרות'' מוקלד למחשב ונמצא פעמיים בצורה מקבילה בדילוג של 27 אותיות ובסמיכות גדולה אחת לשני . בהתאם לגודל הדילוג – נקבעת הטבלה על 27 אותיות בשורה, ומתגלית קונפיגורציה מעניינת ביותר:

ראשית, מילה בשם ''המאור'' מחברת בין שני דילוגי הביטויים ''נרות'' – זה לכשעצמו ממצא מדהים. בנוסף, אנו מגלים את המילים ''נרת'' ( בכתיב חסר ) מצטלבות פעמיים בתוך המילים ''נרות'' כאשר בכל אחת מה''נרות'' נמצא גם ''נרת'' במפגש מצטלב.


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה