התיאוריה המבנית של צפנים בתורה - דוגמאות


צופן ה' - אתיות


צופן ה' - אתיות
בדוגמה זו תוכלו להבחין בתופעה החוזרת על עצמה על אותו ציר שבו מופיע הביטוי הראשי .בטבלה הבאה תוכלו לראות את הביטוי: "קוד יהו-ה"
הדילוג שבתמונה הוא המינימלי בכל התורה. בהמשך ציר הדילוג מתגלה הביטוי: "אתיות" !בטבלה הנוספת תוכלו לראות את הדילוג המינימלי של ביטוי מאוד דומה: "צפן יהו-ה"
גם כאן בדיוק באותה צורה תוך כדי חזרת התופעה על עצמה - מופיע הביטוי: "אתיות" בהמשך הציר !


   חזרה לדף הדוגמאות