הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


סדרת התפילות


סדרת התפילות
צופן מדהים ומתוחכם זה מתיר אותנו פעורי פה למול החוכמה האלוקית המופלאה !


בהקדמה לשיטת צופן התורה מצויינות כמה שיטות הצפנה המייחדות את צופן התורה אל מול טקסטים אחרים.
לעולם לא חשבנו שנוכל למצוא כל כך הרבה שיטות באותו הצופן !
עד שזכינו לגלות את הצופן הבא...בתור פתיח נציין רק את השיטות המיוחדות שמתגלות כולן באותו צופן:
1. מפגש עם קרבה חריגה בין דילוגים מינימליים
2. קשר בין נושא הדילוג לטקסט בו הוא נמצא
3. הופעה בעמודות מקבילות
4. קשר בין מרווח הדילוג לתוכנו
5. הופעת טקסט משמעותי בהמשך לדילוג
6. קשר בין טקסט המשכי בדילוג לבין הטקסט בו הוא נמצא
7. חזרה שיטתית של צופן דומה באותו נושא באותה צורה מופלאה !

וכעת ניגש להסברים מפורטים:
החיפוש נערך בחומש דברים - אחרי ביטויים הקשורים לנושא התפילות.
בטבלה שלפניכם אנו רואים מפגש מינימלי בין הביטוי: ''מתפלל'' לביטוי: ''תפילות'' .
הטבלה שמתגלית מראה מיד כי באותו מקום מכונסים להם הדילוג המינימלי של הביטוי ''תפילות'' והשני מינימלי של ''מתפלל''.
הביטוי ''תפילות'' מופיע בדילוג של 18 ובהתאם לכך נקבעת גודל הטבלה.
למספר 18 יש משמעות וקשר הדוק לביטוי היות והתפילות שעם ישראל מתפלל מדי יום נקראות תפילות 18 !
במקביל מתגלה שהביטוי ''מתפלל'' מופיע בדיוק בדילוג כפול - 36 וכך נוצרת תופעה הנקראת - הצפנה בעמודה מקבילה.
הקשר לטקסט בו נמצא המפגש גם הוא הדוק - טקסט זה מדבר על תפילות משה לאחר חטא העגל !

אותה תופעה חוזרת על עצמה בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו נושא ובדיוק באותו ספר בטבלה הבאה:החיפוש הפעם היה אחר המפגש בין הביטוי: ''מתפלל'' לבין ''התפלל''.
גם כאן התגלה מפגש קרוב ביותר דוקא של הדילוגים המינימליים של הביטויים הנ''ל. המפגש מתגלה בספר "דברים".
גם "התפלל" וגם "מתפלל" - שניהם המינימליים ביותר בספר.
הביטוי: ''מתפלל'' מופיע בדילוג 26 ובהתאם לכך נקבעת גודל הטבלה.
גם כאן למספר 26 יש משמעות וקשר הדוק לביטוי - שכן 26 הוא הגימטריה של שם ה'.
שוב, התופעה חוזרת על עצמה - הביטוי ''התפלל'' מופיע במכפלה של 26 בדילוג 78 ( 3 פעמים 26 ) - כך נוצרת לה שוב התופעה של הצפנה בעמודה מקבילה.

גם כאן הקשר לטקסט הדוק - שוב, המקום בו נמצאת ההצפנה מדבר על תפילות משה לה' על עם ישראל.

בנוסף, אנו מבחינים בטקסט המשכי לביטוי ''מתפלל'' - והטקסט כולו אומר:
''מרית בה' אמר מתפלל'' - תאור מדויק להפליא של הדברים - משה הנקרא ומתואר בדילוג כ"מתפלל",
אומר: " מרית בה' " לעם ישראל - שגם הם כמובן מופיעים ומסומנים בטבלה: ''ותמרו את פי ה' אלקיכם'' !
נמצא שגם לטקסט ההמשכי שבדילוג יש קשר הדוק לטקסט בו הוא נמצא !

ולנו לא נותר אלא להביא מערכת מופלאה זו לפניכם ולאמר בחדוה:
''מה רבו מעשיך ה' - כלם בחכמה עשית'' ! ! !


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה