התיאוריה המבנית של צפנים בתורה - דוגמאות


תחית המתים


תחית המתים
בדוגמה שלפנינו נלקחו הביטויים : "תחית המתים" ו - "מחיה המתים" ונצפתה התופעה שבכל טבלה ניתן היה לראות את הדילוג של הטבלה השניה מוצפן מסביב לציר .


בטבלה הבאה תוכלו לראות את הביטוי: "תחית המתים"
הדילוג שבתמונה הוא המינימלי והיחידי בכל התורה:כעת, מתחלקת הטבלה ב 4 - ומתגלה הדילוג בעמודה מקבילה: "המתים",
כאשר הדילוג: "מחיה" מתגלה בסמוך לציר הדילוג.התופעה חוזרת על עצמה בטבלה הבאה: הפעם הביטוי המרכזי של הטבלה הוא: "מחיה המתים" .
הדילוג שבתמונה הוא המינימלי והיחידי בכל התורה:גם כאן מתחלקת הטבלה ב 4 - ומתגלית התופעה והקשר לטבלה הראשונה:
דילוג בעמודות מקבילות וסמוכות לציר וסמוכות כמו כן אחת לשניה של 2 הביטויים: "תחית" ו - "המתים" !

להלן נתונים סטטיסטיים:
הסיכויים להופעה מקבילה לדילוג: "המתים" ליד הדילוג: "המתים" הם: 57.5/10,000,
לדילוג: "מחיה" ליד: "מחיה" הם: 9.5/1,000,
לדילוג: "המתים" ליד: "המתים" הם: 14.5/1,000.
הסיכויים להופעה אופקית לביטוי: "מחיה" ליד: "המתים" הם: 136/10,000.
הסיכויים להופעה מקבילה לביטוי: "תחית" ליד: "המתים" הם: 69.5/10,000


   חזרה לדף הדוגמאות